Søndag 09. Kl.11:00 - Gudsteneste
Ungdomsarbeidar Daniel Oviedo talar.
Laurdag 15. Kl.20:00 - fx ungdomskveld
Søndag 16. Kl.11:00 - Gudsteneste
Misjonær Stephen Thomas talar.
Laurdag 22. Kl.20:00 - fx ungdomskveld
Søndag 23. Kl.11:00 - Samlingsgudsteneste
Pastor Knut Magne Dalsbø talar. Nattverd.
Laurdag 29. Kl.11:00 - Konfirmasjonsgudsteneste
Grunna smittevernreglar er dei fysiske konfirmasjonsgudstenestene kun for konfirmantane og deira registrerte gjestar. Andre oppmodast til å følgje gudstenestene digitalt. Ungdomsarbeidar Daniel Oviedo talar.
Søndag 30. Kl.11:00 - Konfirmasjonsgudsteneste
Grunna smittevernreglar er dei fysiske konfirmasjonsgudstenestene kun for konfirmantane og deira registrerte gjestar. Andre oppmodast til å følgje gudstenestene digitalt. Ungdomsarbeidar Daniel Oviedo talar.