14 dagar fram

Torsdag 21. Kl.18:00 - Herøy Gospelkor øver
Torsdag 21. Kl.18:00 - Speidar
Fredag 22. Kl.18:30 - Familieweekend
på Fjordly Ungdomssenter frå fredag 22. til søndag 24.
Måndag 25. Kl.18:00 - Konfirmantsamling
Tysdag 26. Kl.16:00 - Vi over 60
Tysdag 26. Kl.19:30 - Bønetimen
Onsdag 27. Kl.19:00 - KRIK i hallen
Onsdag 27. Kl.20:00 - Menighetsmøte
Torsdag 28. Kl.18:00 - Speidar
Laurdag 30. Kl.20:00 - Konsert
- med Sveinung Hølmebakk
Laurdag 30. Kl.20:00 - fx HERØY - Ungdomskveld
Søndag 01. Kl.15:00 - Familiekonsert
med familien Fjalsett, Baluba og Lisje-Frik. Barne- og familiearbeidar Thea Frøystad. Kyrkjekaffi.
Tysdag 03. Kl.19:30 - Bønetimen
Onsdag 04. Kl.17:30 - Lisje-Frik og Baluba øver
Onsdag 04. Kl.19:00 - KRIK i hallen