14 dagar fram

Tysdag 21. Kl.19:30 - Bønetimen
Onsdag 22. Kl.19:00 - KRIK i hallen
Torsdag 23. Kl.18:00 - Speidar
Laurdag 25. Kl.20:00 - fx HERØY - Ungdomskveld
Søndag 26. Kl.11:00 - Gudsteneste
- "Menneska er ikkje til sals". Pastor Erhard Hermansen. Søndagsskule. Kyrkjekaffi.
Tysdag 28. Kl.16:00 - Vi over 60
Tysdag 28. Kl.19:30 - Bønetimen
Tysdag 28. Kl.20:00 - Menighetsmøte
Onsdag 29. Kl.17:30 - Lisje-Frik og Baluba øver
Onsdag 29. Kl.19:00 - KRIK i hallen
Torsdag 30. Kl.18:00 - Herøy Gospelkor øver
Torsdag 30. Kl.18:00 - Speidar
Torsdag 30. Kl.20:00 - Pusterom
- Undervisning, bøn og lovsong i Frikyrkjekjellaren
Søndag 03. Kl.19:00 - Katekismemesse
1. advent. Pastor Erhard Hermansen. Nattverd. Kyrkjekaffi.