17/07-19 Kl.16:00 - Visjon

Visjon i Stavern 17. - 21. juli

Hans Johan Sagrusten, Siri Iversen og den etiopiske pastoren Dr. Gemechis Buba kommer som hovedtalere.

Festivalkonseptet videreføres, med parallelle samlinger i Stavernhallen og i Tunet på Fredtun og eget opplegg for barn og ungdommer.

Sjå https://frikirken.no/visjon for oppdatert informasjon og påmelding