Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Påsketid!

Av: Geir M. Lande
10/04-2009

Påska er kirkens største høytid. Vi følger Jesus fra hyllest til nederlag og videre til seier. Det er dramatisk, men hva betyr det egentlig for oss? Er det bare noe vi minnes? Hvorfor feirer vi at noen døde? Og: var det virkelig nødvendig å ofre sin egen sønn?


Skjærtorsdag talte barne- og ungdomspastor Geir M. Lande om at det er Jesus vi lever av!

Påskemysteriet matcher den dypeste påskekrim.

I dag skal jeg prøve å ta det ned og inn til oss, inn i vårt liv. For jeg tror Gud er en konkret Gud, en Gud som kjenner oss personlig og som bryr seg om hvordan akkurat du har det i ditt liv.

Se bare i påsketeksten fra gamletestamentet:

"Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand! Men er en husstand for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og nærmeste grannen ta ett sammen, etter som de har folk til. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette".

Alle skulle kunne spise seg mette! Det var ikke bare en symbolhandling for å få blod til å stryke på dørstolpene, det var noe som skulle stille sulten, på flere vis. Jesus viser også denne konkrete omsorgen og kjærligheten til sine disipler i det han vasker føttene deres. Han vasket også Judas sine, ennå han visste hva han hadde i tankene. Og han ber alle, inklusiv Judas om å drikke av vinen. Jesus dømmer ingen på forhånd. Han innbyr og tilbyr alle!

Hva er det som er så spesielt med Jesus og det han tilbyr? La oss ta dette med at Jesus måtte dø, enda han selv bad om å få slippe.

Det må være et årsgammelt, lyteløst værlam.

I Narniabøkene fortelles det om en dypere magi enn den onde heksa bruker, en magi som går tilbake til tidenes morgen og skapelsen. At en uskyldigs blod kan betale skylden for en forræder.

Fra Gud skapte verden var dette planen hele tiden: at et lyteløst menneske, et menneske som ikke hadde gjort noe galt i Guds øyne, skulle ofres for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Dette mennesket er Jesus - og han var lydig mot sin far og gikk i døden for oss. Det er noe vi har hørt mange ganger, noe som søndagsskolebarn og konfirmanter kan utenatt: At Jesus døde for oss på korset, døde for våre synder osv.

Derfor ligger det meg på hjertet i dag å si: Det er ikke korset vi lever av! Korset forteller oss om det som ingen kunne forutse, en dyp magi fra skaperens side: at blodet fra et uskyldig menneske kunne gjøre opp for hele menneskehetens galskap og grusomhet, som vi alle er bærere av og som kan komme ut på de merkeligste måter. Jesu blod har samme funksjon i den som tar i mot som blodet har i vår kropp: Det renser og tar med seg avfallstoffer, tilfører ny energi i form av oksygen, det beskytter kroppen mot sykdommer og det har evnen til å reparere når selve transportsystemet blir skadet. Jesu blod er multipurpose!

Det tilgir det gale vi har gjort og renser oss, det gir oss frisk luft fra himmelen, det beskytter oss mot det onde/vonde og det har helbredende kraft. Derfor er det ikke bare en symbolhandling i kjærlighet Jesus gjør på korset, men noe reelt og konkret i omsorg og kjærlighet for deg og meg.

Det er Jesus vi lever av!

Vi har kors på veggen og rundt halsen. Men det er altså ikke korset som vi lever av. Det er Jesus vi lever av. Korset forteller bare hvorfor. Jesus inngikk en ny deal, en ny pakt: med brød og vin, et måltid mat. Og i dette måltidet får vi troens hverdagskost slik israelsfolket fikk manna i ørkenen, nok hver dag - men bare til dagen.

Påskelammet var lyteløst, og skulle mette alle! Konkret omsorg! Vi vet alle hvordan det er å ikke bli mett. ikke bli fornøyd. Tilfredstillelse er noe vi alle søker, og vi søker det på fire plan: fysisk, emosjonelt, mentalt og åndelig. Jesus døde for at vi skal få leve det livet vi er skapt til å leve. Det livet vi er tiltenkt. Derfor står det slik:

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden

Og alkohol er som regel det eksemplet vi kristne lettes tenker på når det snakk om å søke meningen med livet på feil sted. Jeg tror vi alle søker meningen med livet. Og vi kan dele det hele opp: Kroppen har sine behov: mat, søvn, trening osv. Vi har våre følelsesmessige behov, vi har våre mentale behov og disse to til sammen utgjør det vi kaller sjel. Men på toppen av pyramiden sitter vår vilje og det som driver oss - i vår ånd. Alt sammen henger sammen, og vi søker og strever etter det gode liv, enten alene eller i fellesskap.

Og så står Jesus midt i blant oss og sier: Jeg er veien, sannheten og livet! Og så kan vi velge å tro det eller ikke. Men hvis vi tror det, så er det altså ikke ved korsets fot vi skal tilbringe tiden. Korset blir fort en støtte og en krykke. Nei det er hos Jesus selv vår åndelige mat er: vin, brød, og Ordet fra himmelen. Bli heller fylt av Ånden: Jesus inviterer oss hit i dag, til seg for å ta i mot hans legeme og blod. Å bli renset og fylt opp av himmelens velsignelser, som er åndens frukt: fred, kjærlighet, godhet, selvbeherskelse, glede, overbærenhet, vennlighet, trofasthet og ydmykhet.

Jesu blod er vår garanti. Det svikter ikke - han har lovet å være med hver dag, han er trofast.