JESUS ER KJÆRLIGHET

Av: Geir Rossland
02/04-2009

"Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.en gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis" (1. Korinterbrev 13.4-9).


At Jesus er kjærlighet kan lett bli en frase. Noe vi sier uten å tenke oss om. Hva betyr det at Jesus er kjærlighet? La oss begynne med det mest kjente verset i bibelen, Johannes 3.16: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin enbårne sønn..."

Jeg tenker at Guds kjærlighet er noe aktivt. Gud gjorde noe fordi han elsker verden. Han sendte Jesus. Vil du se Guds kjærlighet, se på korset og den tomme graven. Der ser du Guds kjærlighet. I 1. Kor 13 står det at kjærligheten er tålmodig. Jesus er tålmodig. Ingen er så tålmodig som Jesus. Det står at Jesus tålte korsets smerter uten å klage. Det står at han ikke åpnet sin munn. Hvorfor gjorde ikke Jesus det? Jo, av kjærlighet til deg og meg. Har dere tenkt på hvor mye å smerte Jesus måtte holde ut i påska? Han blei forlatt, sviktet, forådt og mishandlet. Se hva som står i Jesaja 53,3: "...en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe." Vi er vant til å tenke på Jesus som den sterke, den som gjør under og taler om Gud. Men her møter vi den svake Jesus som er overlatt til andre mennesker. Han blei mishandlet. Det står at di som gikk forbi korset vemmes av synet av ham. Vi må huske på at han hadde fått 30 piskeslag og at han hadde en tornekrone på hodet. På noen maleri av Jesus ser vi han med en lysglans rundt hodet. En slags glorie. Det passer ikke her. Her er den lidende Jesus som trer fram for oss. All herlighet er lagt av. Nå representerer Jesus hele menneskeheten. Slik det står i Jesaja 53,4: "Sannelig, våre sykdommer tok ha på seg, og våre smerter bar han." Vi vendte Gud ryggen. Vi gikk bort fra Gud. Vi mennesker søker ikke Gud av oss selv. Jeg hører av og til mennesker som sier "jeg fant tilbake til Gud eller til Jesus". Jeg tror at Jesus har vært der hele tiden. Det er vi som har gått bort i fra ham. Som det står: "Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei." Har dere sett lam om våren? Når de slipper ut av fjøset? De springer og spretter ja, som lam flest gjør.

En voksen sau kan det å følge bjellesauen. Slik er det imellom Gud og oss mennesker også. Vi søker ikke Gud av oss selv. Det er Den Hellige Ånd som må overbevise oss om at vi trenger Jesus. Det finnes ikke stoff i oss selv til å finne Gud. Se i Romerne. 3,11 og 12: "Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste." Det står at det er ikke er et menneske som er fornuftig. Ikke menneske som søker Gud. Du tenker kanskje at det er svært så pessimistisk. Jeg kjenner mange som har funnet tilbake til Gud eller Jesus. Jesus har vært der hele tiden. Det er du som har gått bort i fra Jesus, ikke omvendt. Jesus bare venter på at du skal komme til Ham.

Jesus elsker deg. Det var derfor han døde. Jeg vil komme tilbake til det ordet i Jes 53,"Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Staffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom." Dette er et sterkt vers. "Ved hans sår har vi fått legedom." Noen trur dette betyr at en kristen ikke trenger å være syk fordi Jesus døde for alle sykdommer på korset. Det er sant at Jesus overvant alt det vonde på korset. Også sykdom. Derfor kan vi med stor frimodighet be for sjuke. Jeg kunne skrevet mye om dette men det får ligge nå. Hva er hovedproblemet vårt ovenfor Gud? Jo, det er synd. Vi kan si at den verste sykdommen vår er synd. Gud er hellig. Det betyr at Gud ikke tåler synd. Vi mennesker er syndere. Samtidig elsker Gud oss mennesker. Ikke nok med det. Gud er hundre prosent rettferdig. Han tåler ikke urettferdighet. Hva skulle Gud gjøre da? Jo, han sendte Jesus til oss. (Jeg gjentar vist meg selv men dette er så viktig,) at Gud\Jesus elsker oss. Jesus fikk sår både i siden og i hendene. Disse såra har Jesus alltid med seg. Etter at Jesus hadde stått opp igjen hadde Jesus fremdeles de sårene på kroppen. I Jes. 49,6 står det: "Jeg har tegnet deg i mine hender,dine murer står alltid for mine øyne" Tenk at Jesus alltid bærer bilde av oss på seg. Så høyt elsket Gud oss. Jesus bærer alltid merker etter oss. Det var ikke noen lettvint måte Jesus viste at han elsket oss på. Nei, det kostet Jesu dyrebare blod å frelse oss.

Jeg har tenkt på det, det var ikke en overfladisk kjærlighet Gud hadde til oss. Nei, det kostet Gud å gi oss sin egen sønn. Gud ofret sin eneste sønn for å berge oss. Verken mer eller mindre.