Når noe er viktigst

Av: Administrator
01/03-2009

Pastor Erhard Hermansen hadde en åpen stol under talen på fastelavenssøndag, og sa at den åpne stolen kunne stå for en usynlig gjest. Det kan være Jesus, det kan være et menneske et annet sted i verden som trenger vår hjelp, eller det kan være en nabo eller venn som trenger vår omtanke.


Søndag 22. februar talte pastor Erhard Hermansen over temaet "Når noe er viktigst". Han sa mellom annet: Hver eneste dag konfronteres vi med en mengde informasjon og opplevelser. Samtidig virker det som om døgnet er kortere enn hva det var før, og vi har et økende behov for å klemme inn enda mer i løpet av dagen nå enn hva vi gjorde tidligere.

Når vi står ansikt til ansikt med så mye informasjon og så mange opplevelser kan det være vanskelig å avgjøre hva som er viktigst. For alle skjønner at det er nødvendig med en prioritering iblant alt som oppleves viktig.

Hva er viktigst? Da Jesus vandret omkring utfordret han mennesker til å tenke annerledes. Annerledes med utgangspunkt i at Guds rike ved ham var kommet nær. I Markus 1.15 sier Jesus "Tida er inne, og Guds rike er kome nær. Vend om og tru på evangeliet!".

I dag ønsker jeg å utfordre deg til å faste, og inviterer deg med på en runde med nye prioriteringer: Far kan for eksempel legge vekk avisa i en måned og i stedet lage til hyggelige fellesmåltid med familien, mor kan velge bort TV og i stedet samle familien rundt et spill, alle kan legge pengene som ellers ville gått til lørdagsgodt i ei fastebøsse og sende til noen som trenger det. Vi kan bli enige om faste familieandakter - og sammen gå til kirke.

Kanskje kan fastetida brukes til å forsake noe, for samtidig gi rom for noe annet?

Hvis det er slik at Jesus er viktigst, ja da må jeg rydde plass til ham i hverdagen min

Det handler for det første om å ta Jesus med i alt det vi foretar oss, om å leve vanlige alminnelige dager og stunder sammen med Jesus. "La alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn" (Kol. 3.17). Det betyr egentlig at ikke en tanke er tenkt eller en handling gjort uten at Jesus har vært med oss inn i den og gjennom den.

For det andre handler det om å sette av en tid i løpet av dagen der Jesus har vår fulle oppmerksomhet. Det handler om å rydde unna tanker som forstyrrer, slik at en, ja om enn bare et øyeblikk, gir Jesus full oppmerksomhet.

Du har kanskje lurt på hvorfor jeg sitter her ved dette bordet, og hvorfor det er en tom stol på den andre siden. Jeg ønsket at du skulle huske noe viktig fra denne gudstjenesten, og den tomme stolen representerer dette.

Den tomme stolen kan stå for en usynlige gjest. Det kan være Jesus, det kan være et menneske et annet sted i verden som trenger vår hjelp, eller det kan være en nabo eller venn som trenger vår omtanke. Fantasien avgjør.

Kanskje trenger du å bli minnet om at Jesus vil være din gjest - han er forsiktig, han trenger seg ikke på - men forsiktig banker han på ... "Sjå, eg står framfor døra og bankar" sier han. "Om nokon høyrer mi røyst og opnar døra, då vil eg gå inn til han og halda måltid, eg med han og han med meg" (Åp. 3.20). Han vil være sammen med deg!

Kanskje trenger du å bli minnet på at noen trenger deg, kanskje et annet sted i verden, kanskje i nærmeste nabolag. Jesus sier "Det dere gjorde mot en av mine minste det gjorde dere mot meg".

Når noe er viktigst må det få noen konsekvenser. Og når Gud er viktigst, hvilke prioriteringer trenger vi å foreta da? Kanskje kan den tomme stolen hjelpe deg til et endret fokus gjennom fastetida.