Hvor er Gud?
- del 2

Av: Erhard Hermansen
07/01-2017

Min siste andakt i Vestlandsnytt før jul hadde overskriften ”Hvor er Gud?”, og jeg begynner det nye året også der. Godt nytt år, forresten.


Pastor Erhard Hermansen

Jurij Gagarin som var førstemann i verdensrommet kom hjem og sa at han ikke så Gud noe sted, derfor mente han også at Gud ikke finnes. Men vi finner jo ikke bakeren ved å lete i brødet, eller urmakeren ved å lete i klokka, samtidig vet vi at både bakeren og urmakeren finnes, og Gud finnes også.

For å finne Gud må vi leite et annet sted, og her er det Jesus kommer inn. For det Jesus sa forteller oss om hvor Gud er, om Guds rike, himmelriket, og hvordan vi kommer dit. Det forteller om riket som kommer, og som allerede er nær!

Jesus sier ”Mitt rike er ikke av denne verden” (Joh. 18.36). Gud er hellig, hans rike, himmelriket, er det fullstendige gode, perfekte riket, der alt ondt er borte. Det riket vi venter på. Men Jesus sier også at ”Guds rike er kommet nær” (Mark. 1-14-15), for gjennom Jesus Kristus, Guds egen sønn, er Guds rike kommet nær. Og så understreker han at ”Guds rike er inni dere” (Lukas 17.20-21). Ved troen på Jesus får vi del i Guds rike, himmelriket. Fullt ut den dagen vi dør, men mens vi lever her og nå har vi hans løfter om at han er med oss alle dager, vi går aldri alene! Da er Guds rike også nær, her og nå.

Guds rike er forskjellig fra andre riker. Det er ikke et rike du kan se, og til forskjell fra alle andre riker vil det vare i evighet. I dette riket er Kristus konge, Jesus er Herre. I dette rike er det ingen kriger, bare fred, ingen sorg, bare glede, ingen sykdom, bare sunnhet, ingen død, bare liv, ikke noe hat, bare kjærlighet, ikke noe frykt, bare tro og tillit.

Det er et rike du ikke blir del av fordi du gjør deg fortjent til det, det er et rike du blir del av ved tro, fordi Gud gjennom Jesus har gjort det som skal til for at vi kan bli en del av det.

Jesus understreker at Gud, gjennom Jesus, har brakt Guds rike nær, for bare gjennom ham kan vi finne veien til Gud, til Guds rike.

Martin Luther King sa at å ”tro er å ta det første skrittet selv når du ikke ser hele trappen”. Den som tar sjansen på å ta det første skrittet, han eller hun vil virkelig få kjenne Gud. David skriver i Salme 34 ”Smak og kjenn at Herren er god, salig er den som søker tilflukt hos ham” (Sal. 34.9)

Vi ønsker hverandre et godt nytt år, og det er mitt ønske for hver enkelt av dere at det må bli et godt år. Jeg ønsker også at dette året blir et år du kommer nærmere Gud gjennom å få mer kunnskap om ham og kjennskap til ham. For uansett hva som vil møte deg dette året, vil jeg du skal vite at Gud er nær deg, og han vil være med deg.

Godt nytt år sammen med Jesus Kristus.

Andakten stod på trykk i Vestlandsnytt 6.1.2017