Hvor er Gud?

Av: Erhard Hermansen
03/12-2016

1 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2 I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk? 3 Og når eg har gått og gjort klar ein stad til dykk, kjem eg att og tek dykk til meg, så de skal vera der eg er. 4 Og dit eg går, veit de vegen.»
Joh. 14.1-4


Pastor Erhard Hermansen

I hele min oppvekst bodde farmor i første etasje. En stille og forsiktig dame som sjelden blandet seg inn i det vi holdt på med. Likevel åpnet hun døren på gløtt hver gang hun skjønte at jeg var på vei ut. Hun visste sjelden hvor jeg skulle og stilte heller ingen spørsmål om det. Forsiktig gav hun meg sin formaning som jeg med årene opplevde trygg og god. Farmor sa: ”Ta Jesus med hvor hen du farer så skal du aldri fare vil”.

Å følge Jesus er trygt, det visste farmor, og det har jeg erfart.

Over 700 år før Jesus ble født i Betlehem ble hans fødsel varslet. Om det som skulle skje ble det sagt ”Se jomfruen skal bli med barn og føde en sønn og de skal gi ham navnet Immanuel” (Jes. 7.14). Navnet Immanuel betyr ”Gud er med oss”.

Veien til Gud går gjennom Jesus Kristus. Ingen mennesker kan på egen hånd komme til Gud. Men Gud sendte Jesus som en redningsmann, og ved troen på Jesus Kristus og det han har gjort finner vi Gud.

Hvor er Gud? På samme måte som vi ikke ser lufta vi puster ut, men merker virkningene av det, kan vi ikke se Gud, men merke at han er nær. Bibelen sier at ”Han ikke er langt borte fra en eneste en av oss”. At du og jeg er til er et klart bevis på at Gud er til, for ”Det er i ham vi lever, beveger oss og er til” sier Bibelen.

Immanuel betyr ”Gud er med oss”. Gud er med deg, alle dager, og alle slags dager. De tunge og vanskelig, og de lette og gode. Han bryr seg om deg, og han vil gå sammen med deg. Jesus er veien, - den trygge veien. Det er trygt å følge Jesus, han som brakte Guds rike nær oss.

”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Joh. 3.16). Gud er kjærlighet, og gjennom troen på Jesus Kristus finner vi Gud, og får ta imot hans kjærlighet.

Jesus sier i forlengelsen av teksten over: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg” (Joh. 14.6). For å finne veien, trenger du kart. For å finne Gud trenger du Jesus. Han er veien til Gud, og det er trygt å gå den veien.