Andakt

Av: Erhard Hermansen
16/05-2016

Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs, og lyden fylte heile huset dei sat i. Tunger, liksom av eld, synte seg for dei, skilde seg og sette seg på kvar og ein av dei. Då vart dei alle fylte av Den heilage ande og tok til å tala på andre språk etter som Anden gav dei å forkynna. I Jerusalem budde det fromme jødar frå alle folkeslag under himmelen. Då dei høyrde denne lyden, samla det seg ei stor folkemengd, og det vart stor forvirring, for kvar og ein høyrde at det vart tala på hans eige morsmål. Reint frå seg av undring spurde dei: «Men er dei ikkje galilearar, alle desse som talar? Korleis går det så til at vi alle høyrer dei tala på vårt eige morsmål? Vi er partarar og medarar og elamittar, folk som bur i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i områda ved Kyréne i Libya, vi er innflyttarar frå Roma, jødar og proselyttar, kretarar og arabarar – og vi høyrer dei tala om Guds storverk på våre eigne tungemål!»
Apg 2,1-11


Andakten stod på trykk i Vestlandsnytt 13.5.2016

Det er rundt 25 år siden, men jeg husker det som om det skulle være i går. Jeg hadde lagt planer for fremtiden, yrkesretning var mer eller mindre bestemt, helt til en opplevelse på et fellesmøte i Trefoldighetskirken i Arendal endret alt.

Kirken var fylt til randen, jeg hadde tatt plass bakerst på galleriet. Talen handlet om Guds kall til tjeneste. Jeg husker ikke så mye fra talen, men plutselig var det som om Gud talte til meg og sa, jeg ønsker å bruke deg Erhard. Det kunne ikke være mulig, jeg hadde jo helt andre planer. Jeg ba om forbønn, og ba også om at Gud måtte gi meg en bekreftelse hvis dette var hans kall til meg. Den kom i form av en gave på 18 års dagen. En ny bibel med en hilsen fra 2. Mos. 4.12 hvor det står ”Gå nå, så skal jeg være med deg når du taler og lære deg hva du skal si”. Fra den dagen har jeg opplevd å bli ledet, små skritt av gangen, fått kraft til å gå, og jeg har vært trygg på at det var Gud som kalte meg.

”Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner”, sa Jesus til disiplene før han ble borte for øynene deres på Kristi Himmelfartsdag. Disiplenes frykt og skam over å ha sviktet var tatt bort av Han som møtte dem med fred, uten bebreidelser for så å sende dem ut i verden. Pinsedagen fjerner all tvil, Den Hellige Ånd er merkbar mellom dem, og de begynner å tale om Guds storverk, mennesker får se Jesus og den første menighet blir født.

På samme møter han oss idag med fred, uten bebreidelse og med et kall til å dele verdens beste nyheter. Med hans kraft blir vi sendt for å forkynne hans storverk.

Den Hellige Ånd viser oss Jesus, vår redningsmann. Den Hellige Ånd trøster og styrker oss når vi har det vondt, ber for oss og leder oss inntil vi en dag er hjemme i himmelen. Den Hellige Ånd viser oss Guds storverk, viser oss hva Jesus har gjort for oss, at vi ved troen på Ham får tilgivelse for syndene og evig liv.

I dag ønsker jeg å minne deg om at Gud er med deg. Slik Jesus fikk navnet Immanuel, Gud med oss, og lovet oss sitt daglige nærvær. Vi har fått Den Hellige Ånd som en stadig påminnelse om Guds gode nærvær hos oss. Ikke for at vi skal ta oss sammen. Men for at vi skal ta imot.  Husk at du ikke er alene, Gud er med oss. Derfor står det i en annen av pinsedagstekstene “Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet”.

Dine løfter er mange, din trofasthet stor,
Vi vil takke, vi vil lovprise deg,
Du vår Skaper som elsker oss alle på jord,
Og vet nøye om vår vandring og vei.

Herre, led du oss frem,
la oss bli til hjelp for dem
som du viser oss trenger en hånd!
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk,
Vis oss synden så vi ser den er vår!
Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden gjør sterk,
At den rettferd som vi får, den består!

Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt,
At han lever nå og er her i dag!
At hans død og oppstandelse, slik han har sagt,
Vil gi kraft og mot til den som er svak.

Dine gaver er mange, din nåde er rik,
Herre, velg for oss de gaver du vil!
Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik
At det merkes vi er tent av din ild!

Lær oss elske hverandre, og se hva det er
Du har ment med at vi bor der vi bor!
Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær,
La ditt ord nå ut til hele vår jord!