Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Undringens tid forbi?

Av: Geir M. Lande
07/04-2016

30 Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31 Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang.
32 Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33 Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34 Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting.
35 Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36 Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37 Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38 «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39 Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40 Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41 Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42 Og alle spiste og ble mette. 43 Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk.44 Det var fem tusen menn som hadde spist.

Mark 6,30-44


Pastor Geir Myksvoll Lande

Mat, vi må ha mat. Mange andre ting også for så vidt. Og det var ikke noe annerledes med Jesus og hans disipler. Ingen lære eller lærer kan trylle bort grunnleggende menneskelige behov. Og inntil Jesus kom var det vel ingen som trodde på at noen kunne trylle fram mat heller. Vi kaller det brødunderet, da Jesus metta 5000 med to fisk og fem brød. Men allerede der snubler vi. For det var ikke det som skjedde. De som har lest historien noen ganger vet at det var 5000 menn, foruten kvinner og barn. Et vanlig anslag er at det til sammen var 15-20000 som ble mette. Det spiller kanskje ikke så stor rolle for selve underet, men det spiller en rolle for alle kvinner og barn. Vi må aldri utelate at Jesus gjorde sitt under for alle tilstede. Akkurat som han gjorde sitt største under for alle tilstede på jorden! Vi har akkurat feiret hans død og oppstandelse. Hans offerdød vasker alle rene for all den skit vi drar på oss i et ufullkomment liv her på jorda. Gjennom oppstandelsen tilbyr Gud oss liv og kraft ved den Hellige Ånd.

Nå er påska over og vi er i hverdagen. Kanskje tok du del i påskefeiringen, kanskje ikke. Men det jeg lurer på er om vi har slutta å under oss i hverdagen. Undrenes tid er ikke forbi, sies det. Og det tror jeg på. Men er undringens tid forbi? Er livet vårt fylt av så mye ting, så mange skjermer og inntrykk at vi altfor lett slutter å under oss? Når stoppa vi sist opp og undret oss, dvelte litt ved en liten detalj i det store universet? Han som mettet 20000, han som døde og stod opp, han var også sentrum i skapelsen. Alt var planlagt fra tidenes i morgen til nå. Vi ser det kanskje om vi stopper og undrer oss litt.