Håp for alle!

Av: Erhard Hermansen
24/01-2016

Så sette han fram for dei ei anna likning og sa: «Himmelriket kan liknast med ein mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Men medan folket sov, kom fienden hans og sådde ugras i kveiten og gjekk sin veg. Då kornet voks opp og skaut aks, kom ugraset òg til syne. Tenarane gjekk til jordeigaren og sa: ‘Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren din? Kvar kjem då ugraset frå?’ ‘Det har ein fiende gjort’, svara han. ‘Vil du vi skal gå og riva det opp?’ spurde dei. ‘Nei’, svara han, ‘for når de riv opp ugraset, kunne de samstundes koma til å riva opp kveiten. Lat dei begge veksa side om side til hausten. Og når tida for innhaustinga kjem, vil eg seia til dei som haustar inn: Sank først saman ugraset og bunt det i hop til å brennast. Men kveiten skal de samla i låven min.’»
Matt 13,24-30


Erhard Hermansen

Søndag er det den årlige bibeldagen, og på bibeldagen ønsker Bibelselskapet sammen med kirkene over hele landet å fokusere på to ting; bibelbruk og bibelspredning. For bibelselskapet sitt mål er å tilby bibelen til mennesker på et språk de forstår og til en pris de har råd til.

Og det er viktig, for i Bibelen møter vi en levende og oppstanden Jesus, en som har gitt løfter til hver enkelt som vil høre; “Se jeg er med dere alle dager” (Matt. 28.20), “Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile” (Matt. 11.28), og målet er at hvert eneste menneske skal høre det og bli frelst. “For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”. (Joh. 3.16)

Jesus sammenligner himmelriket med en åker, hvor ugress ikke kan være med når avlingen skal høstes. Undervegs, gjennom vekstsesongen og verdenshistorien, står ugresset der side om side med det gode kornet. Det er først i innhøstingen korn og ugress skiller lag.

Jesus skilte ikke mellom hvem han ville ha fellesskap med, og hvem himmelriket var for. Han gav plass for utskjelte tollere, for samaritanerne som ingen ville se, for kvinner og menn som var utstøtt. Det er plass i himmelen til en helt vanlig mennesker, som deg og meg, og Gud drøyer innhøstingen for å gi plass til flest mulig.

Et glimt av dagens nyheter viser oss en vond og vanskelig verdenssituasjon, og selv i vårt trygge og gode hjemland finnes det mye hat og egoisme. Jesus kom for å peke på at det finnes håp for alle mennesker. Det finnes en vei til Gud, til himmelen, og den går gjennom troen på Jesus Kristus.

“Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny” synger vi i en av løftesangene skrevet Eyvind Skeie og Sigvald Tveit. En dag skal Gud skapte en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. I himmelen er det ikke plass til ondskap og ufred. Guds kjærlighet og nåde er stor nok for alle, også for alle som i egen kraft føler seg små og tror de er utelatt fra det gode selskap.

Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til menneskene. Det bringer håp til hver eneste menneske. Les dette kjærlighetsbrevet og vit at det er til deg

Andakt i Vestlandsnytt 22.1.2016