Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Salig visshet

Av: Geir M. Lande
15/09-2015

Matt 5, 1-12:
Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2 Han tok til orde og lærte dem:
3 «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.
4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.
6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.
11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.
12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.


Det kan se ut som det er mange veier til salighet i dagens tekst. I disse dager står hele Europa overfor en stor flyktningekatastrofe. Det skaper et stort engasjement, og også stor debatt. Men det kan se ut som at de som er på flukt kan få oppleve seg salige der de sørger over de de måtte etterlate. For Europa mobiliserer til trøst og et nytt liv.

Et nytt liv er sentralt i den kristne lære. Jesus døde for at vi skal få leve et nytt liv som Guds barn. Men han lovet ikke at dette livet skulle være bekymringsløst og lett. Det han lovet var å være med oss hver dag. Derfor er det han kan si at vi ikke skal bukke under når vi blir hånet og forfulgt for vår tro, for vårt barnekår i himmelen kan ingen ta fra oss.

På samme måte som flyktninger rømmer fra et ondskapsfullt regime, kan kristne også ønske å flykte fra virkeligheten når det en tror på blir snakka nedenom og hjem. Men de forfulgte og fengslede kristne sier ofte dette: Be for oss! Be ikke om at vi skal slippe forfølgelse, men at vi skal få styrke til å holde ut. Det må også være vår bønn, Kjære Jesus, du som er med hver dag – gi meg nåde og styrke til å greie dagen. Da kan vi trygt få hvile i dette, Salige visshet, Jesus er min! For det er ikke mange veier til salighet, bare en. Og den Veien heter Jesus.