Gode valg!

Av: Erhard Hermansen
01/09-2015

“Den som mykje har fått, av han blir det venta mykje. Og den som mykje er tiltrudd, av han skal det krevjast dess meir”.
Luk 12,41-48


Pastor Erhard Hermansen har skrevet om gode valg i Vestlandsnytt denne uka.

Jeg merker godt at det nærmer seg valg, og nysgjerrig som jeg er følger jeg valgsendinger og dueller og gjør meg tanker om hva jeg mener er viktig og hvordan vi best ivaretar det vi har fått å forvalte.

For vi har fått rikelig. Som ett av verdens rikeste land er vi mye betrodd, og i følge dagens tekstavsnitt vil det også bli ventet mye av oss.

Bibelen forteller oss at kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesker henger sammen, “Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av alt ditt vit og av all di makt. Det andre er dette: Du skal elska nesten din som deg sjølv. Noko større bod enn desse finst ikkje”, sier Jesus (Mark. 12.31-32)

Å elske nesten sin som seg selv handlar om å kjenne ansvar og ta ansvar. Hvem som styrer landet og hvordan de ivaretar dette er viktig, men det er ikke et ansvar som alene kan overlates til politikere. Vi har alle et ansvar for å stå opp for mennesker,

Jesus sier “For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.’ Då skal dei rettferdige svara: ‘Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og vitja deg?’ Men kongen skal svara dei: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg”. (Matt. 25.35-40)

Mor Teresa sa: "Kjærligheten er en frukt som kan høstes til alle årstider, og som bestandig er innen rekkevidde for alle," og understreket “Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet”.

Vi trenger ledere både nasjonalt og lokalt som ikke bare er seg selv nok, men som setter nestekjærlighetsprinsippet ut i praksis. Slik trenger vi, hver enkelt, også å være mennesker som ser, og som handler der det er et behov.