Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Ord i sand, ord fra ham

Av: Geir M. Lande
11/08-2015

2 Tidleg om morgonen dagen etter kom han til tempelet att. Alt folket samla seg omkring han, og han sette seg og underviste dei. 3 Då kom dei skriftlærde og farisearane med ei kvinne som var gripen i ekteskapsbrot. Dei førte henne fram 4 og sa: «Meister, denne kvinna har dei gripe på fersk gjerning i ekteskapsbrot. 5 I lova har Moses påbode oss å steina slike kvinner. Kva seier no du?» 6 Dette sa dei for å setja han på prøve, så dei kunne få noko å klaga han for. Jesus bøygde seg ned og skreiv på jorda med fingeren. 7 Men då dei heldt fram med å spørja, rette han seg opp og sa: «Den av dykk som er utan synd, kan kasta den første steinen på henne.» 8 Så bøygde han seg ned att og skreiv på jorda. 9 Då dei høyrde dette, gjekk dei bort, den eine etter den andre, dei eldste først. Til sist var Jesus att åleine, og kvinna stod framfor han. 10 Då rette han seg opp og sa: «Kvar er dei, kvinne? Var det ingen som dømde deg?» 11 «Nei, Herre, ingen», svara ho. Då sa Jesus: «Så dømmer ikkje eg deg heller. Gå bort og synd ikkje meir!»
Joh 8,2-11


Den som visste hva Jesus skrev i sanden. En skulle tru det var veldig viktige ord. Det er i hvert fall en interessant teknikk å bruke midt oppe i en truende situasjon. Folkemengden som stimla sammen var truende til å steine kvinnen til døde, og det med loven i hånd. Ho hadde jo synda åpenbart, og det måtte straffes. Men kanskje det verste her er at fariseerne og de skriftlærde er villige til å bruke denne fortvilte kvinnen som et eksempel for å sette Jesus fast. Fordi Jesus var blitt en farlig konkurrent for det religiøse lederskap. Det kunne vært hvem som helst, for hvem det var betydde ingenting. Det som betydde noe for disse religiøse lederne var å stoppe Jesus

Det er da det skjer. Et av de mektigste øyeblikk i menneskenes historie. Med noen få ord avslører nemlig Jesus hvorfor han har kommet og hvilken makt han har. «Den som er uten synd» Disse ordene skrives ikke i sanden, de tales med kraft til alle som er tilstede. Og de treffer etter intensjonen. For selv om de er selvrettferdige er de ikke dumme. De vet at de har syndet de også, så de legger ned steinene og går bort. Og her er det første avgjørende budskapet fra Jesus: alle har syndet, for all synd teller like mye når det gjelder å være rettferdig for Gud. Kvinnen skiller seg ikke fra de andre rundt henne i Guds øyne. De er alle syndere. Men det stopper ikke der. Jesus sier til kvinnen: «Så dømmer heller ikke jeg deg. Gå bort og synd ikke mer!» Jesus var uten synd og han har makt til å dømme. Men isteden tilgir han. Og ikke nok med det, han sender henne ut til et nytt liv. Derfor kalles dette nåde over nåde: tilgivelse for alt det gale vi gjør og et nytt liv i Guds kraft. Det var dette Jesus kom for å gi verden. Kvinnen fikk det og tok imot. I dag har vi det samme tilbudet: nåde over nåde.