Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Hvem har sett hans ansikt?

Av: Geir M. Lande
18/06-2015

Et vakkert stykke fra Salme 67 gir oss søndagens hovefokus i Guds Ord. Noen av ordene lyder veldig kjente og kjære: «Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss!» De fleste vil kjenne det igjen fra den Aronittiske velsignelse som lyder i de fleste kirker hver søndag verden rundt. Og de fleste ønsker nåde og velsignelse fra Gud, det er godt å få velsignelsen lest over seg.


2 Gud være oss nådig og velsigne oss,
Gud la sitt ansikt lyse for oss!
3 Da skal din vei bli kjent på jorden,
din frelse blant alle folkeslag.
4 Folkene skal prise deg, Gud,
alle folk skal prise deg!
5 La folkeslag glede seg og juble,
for du dømmer folkene med rettferd
og leder folkeslagene på jorden.
6 Folkene skal prise deg, Gud,
alle folk skal prise deg!

Sal 67,2-6

Men stopp en halv! Guds ansikt lyse for oss? Det er da ingen som har sett eller kan se Guds ansikt, så hvordan kan det lyse for oss? Det er selvfølgelig billedlig ment. Men hva er da Guds ansikt? Hebreerne 1,3 gir oss svaret: «Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.» I dette ene verset er det to ting som gir verset over stor mening. 1. Jesus, Guds sønn, er den åpenbarte sønn fra himmelen, som selv sier at han var kommet for å vise hvem Gud er. Han er utstrålingen ag Guds herlighet, altså kan vi trygt si at han er Guds ansikt på jorda som lyser herlighet over oss. 2. Gud viste sin nåde gjennom sin åpenbarte sønn da Jesus måtte dø i vårt sted for å fullføre renselsen. Evangeliet om Jesus ble åpenbart gjennom hans liv og nå skinner han den på oss slik at vi stadig får fornyet tro på frelsesverket. Når vi ber om at Guds ansikt skal lyse for oss ber vi altså om kraft og herlighet fra himmelen som er gjort tilgjengelig av Jesus og som formidles ved Åndens kraft.