Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Den største frigjøringsdagen!

Av: Geir M. Lande
09/06-2015

Vi feirer dobbelt nå i mai. Det var 70 år siden vi fikk vår frihet tilbake etter 5 års okkupasjon, og det er nok en gang grunnlovsdagen – vår berømte nasjonaldag. Årstiden kombinert med at barna tidlig fikk en sentral plass i feiringa 17. mai gjør at vi har en verdenskjent nasjonaldag. Ingen militære parader eller velregisserte show har hovedrollen, det har folket selv som feirer sin selvstendighet og frihet. Det ligger så mye gode verdier i dette at tror jeg står seg til Dovre faller.


At dette er verdier også vår skaper og Herre setter pris på kan vi lese ut av en av sidetekstene for dagen: 1 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1 Tim 2,1-4)

Forbønn og takk for alle mennesker, altså hele nasjonen (og hele verden), deretter forbønn for alle ledere er noe Gud vår Far ønsker, noe han heier oss fram til. Slik kan alle troende være med å sikre godt lederskap og fredelige forhold. Derfor kan vi med takknemlighet og i bønn om videre fred feire både 8. mai og 17. mai med stor glede. Disse dagene forteller at vi er et fritt land som har kjempet for vår frihet.

Men det finnes en større frigjøringsdag enn 8. mai og en større frihetsdag enn 17.mai. 1. påskedag forteller oss at fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst så sendte han sin sønn for å dø i vårt sted. Vi får sjelden selvstendighet eller frihet uten kamp. Jesus tok kampen for oss slik at vi kan settes fri fra vårt indre fengsel, vår indre ufred. Da han sto opp denne søndagsmorgenen ble en evig fred og frihet vunnet. Det er det vi kaller sannheten med stor S!