Velkommen hjem!

Av: Erhard Hermansen
28/10-2014

“... Då gjekk han i seg sjølv og sa: ‘Kor mange leigekarar heime hos far min har ikkje fullt opp av mat, og her går eg og svelt i hel! Eg vil bryta opp og gå heim til far min og seia: Far, eg har synda mot Himmelen og mot deg. Eg er ikkje verd å kallast son din lenger. Men lat meg få vera som ein av leigekarane dine.’ Så braut han opp og gjekk heim til far sin. Medan han endå var langt borte, fekk faren sjå han, og han fekk inderleg medkjensle med han. Han sprang imot han, kasta seg om halsen på han og kyste han. Då sa sonen: ‘Far, eg har synda mot Himmelen og mot deg. Eg er ikkje verd å kallast son din lenger.’ Men faren sa til tenarane: ‘Skund dykk! Finn fram dei beste kleda og ha dei på han, og lat han få ring på fingeren og skor på føtene. Hent så gjøkalven og slakt han, og lat oss halda måltid og feira. For denne sonen min var død og har vorte levande, han var bortkomen og er attfunnen.’ Og så tok festen og gleda til... “ (Luk. 15.11-32)


I en av Ernest Hemmingway sine bøker hører vi om den spanske gutten Paco som har kommet i et vanskelig forhold til sin far. Han velger å reise fra faren og i lang tid er det ikke kontakt mellom dem. Faren lengter etter forsoning, etter å ønske gutten velkommen hjem, og velger til slutt å handle. Han setter inn en annonse i alle landets aviser hvor det står ”Paco, alt tilgitt! Møt meg på hotell Montana, tirsdag klokken tolv. Pappa.” Faren er spent når han noen dager senere reiser til hotell Montane og det som møter ham der vil for alltid gjøre noe med ham. Paco er et vanlig navn i Spania, og der ved hotellet venter 800 gutter ved navn Paco på forsoning med sin far. Gutter som ønsker å høre at de er velkommen hjem.

Lignelsen i Lukas 15 om sønnen som kom hjem og fortellingen om Paco forteller oss noe viktig om tilgivelse og forsoning både i møte med mennesker og Gud. Den viser oss at det er mulig å gjøre noe med brutte relasjoner, enten det er i forholdet til andre mennesker eller til Gud.

Gud er som faren, både i lignelsen og i historien til Hemmingway, han lengter og venter, og ønsker å gjenopprette forholdet, og som i fortellingen om Paco er Gud en Gud som handler. Gud er vår Far, og når han sendte Jesus var det for å forsone menneskene med seg. Johannes minner oss om at hver den som tror på Jesus, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud har rykket inn sin annonse for å fortelle deg at du er velkommen hjem.