Ladepunkt gjennom sommeren!

Av: Erhard Hermansen
20/06-2014

Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin. Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt. Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt. Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp. Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke. Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine.

5. Mosebok 6. 4-9


Før jeg selv tar ferie har jeg lyst til å slå et ekstra slag for daglig bibellesing. I Bibelen møter Gud oss, der vi er, akkurat nå, skriver pastor Erhard Hermansen i dagens andakt. Foto: Kristoffer Nærø Ytterland, meirenntusenord.com

I dag starter skolen sin ferie, og etterhvert får også arbeidstakere en velfortjent ferie. Ferie er ladetid, vi kobler bort det som ellers krever så mye av oss, og vi samler krefter før vi går i gang med nye oppgave til høsten.

Jesus ba ofte disiplene om komme avsides sammen med seg. De trengte å komme bort fra alle oppgavene og være alene med Jesus. Å være avsides med Jesus var et ladepunkt.

På samme måte som vi trenger ferie, trenger vi å gå avsides med Jesus, ikke bare som en søndag- eller høytidsaktivitet, men daglig. Jesus vet hvilke behov vi har, derfor sier han: ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile” (Matt. 11.28)

I en hage i Milano satt det en ung livsnyter og verdensmann som livet hadde rotet seg til for. Lenge hadde han hatt kristendommen høyt opp i halsen. Bibelen klarte han ikke å ta på alvor. Men han fikk ikke fred.

I mange år hadde han søkt etter sannheten, i filosofien, og i den tidens New Age-bevegelse, men han fikk altså ikke fred.

Denne ettermiddagen hadde en gammel kompis vært innom. De satt og prata i hagen, og kameraten fortalte nyheter om en stor kristen vekkelse østpå. Han fortalte om mange mennesker som nå tok troen sin på alvor og bestemte seg for å følge Kristus.

Etter besøket blir det akutt krise for den unge professoren, som aldri hadde glemt barndommens Jesus. Han vakler av sted for å være for seg selv, slenger seg ned under et fikentre, og plutselig hører han en jentunge synge i nabohuset. Om igjen og om igjen disse ordene: “Ta og les, ta og les”.

Livsnyteren under fikentreet stusser. Aldri har han hørt ungene synge sånn før. Forbløffet reiser han seg og går for å lese i en Bibel. Det første han da setter øynene på, er stedet der Paulus blant annet sier «kle dere i Herren Jesus Kristus.»

Der og da skjønte han at Jesus hadde ropt på ham. Og der og da ble Augustin en kristen. Augustin som senere ble den store kirkefaderen.

Men det begynte altså med at han tok og leste. Han kom avsiden med Jesus, og Jesus møtte ham med den tilgivelse han trengte for å leve med selvrespekt, og den nåde han trengte for å leve med fred.

Før jeg selv tar ferie har jeg lyst til å slå et ekstra slag for daglig bibellesing. I Bibelen møter Gud oss, der vi er, akkurat nå.

Bibelleseringen har i samarbeid med flere kirkesamfunn og organisasjoner utarbeidet en digital andaktsstund som gir deg en kort bibeltekst sammen med en liten refleksjon, sjekk gjerne ut ladepunkt.net og la det være ladehjelp til for deg gjennom sommeren.

Ladepunkt.net er ment som en hjelp til å ta et steg til siden i travelheten og bruke nådetiden godt. Med ladepunkt.net håper Bibelleseringen å nå travle mennesker som trenger en liten mental brems og et bibelord, en refleksjon og en utfordring når det kanskje ikke er mulighet eller tid til å sette seg ned med bibelboka.

“Desse orda som eg byd deg i dag, - Du skal snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp” – Ladepunkt kan kanskje være til god hjelp når du er hjemme, eller ute og går på veien? Du kan prøve det selv på ladepunkt.net


ladepunkt.net