Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Hva er egentlig sannheten?

Av: Geir M. Lande
04/06-2014

26 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. 27 Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.
Joh 15,26-27


Geir M. Lande

Vi lever i et informasjonssamfunn. Og til motsetning fra tidligere tider har vi mange alternativer eller kanaler med informasjon vi kan ta inn. Noen av disse kanalene kan vi styre selv, mens andre er det ikke vi som råder over. Til det siste hører selvfølgelig det menneskene rundt oss snakker om. Familie, skole, jobb, trening, styremøter, kafebesøk, lista er lang der hvor vi ikke kan skru av ordflommen. Men hvor mange ord bruker vi egentlig hver dag? Universitetet i Texas har funnet ut at menn og kvinner bruker ca 16000 ord i løpet av en dag. Legger vi dette sammen med tv, radio, aviser, internett og telefoni blir det potensielt svært mange ord vi hører i løpet av en dag. Hvilke av disse ordene når helt inn til oss? Hva er det vi husker? Og enda viktigere: hvilke ord er sanne?

Det er sunt folkevett å ta en del av det vi hører med en klype salt. Spesielt det som kommer i underholdnings- eller sensasjonspreget form. «Det er ikke sant alt som du ser og hører på TV» kan vi fort si når vi er skeptiske. Men hvor ofte stopper vi faktisk opp og tenker over hva som er sant? Tenker vi over hva som er sannhet? Jeg vil si at det er så mange potensielle feilkilder at jeg trenger hjelp til å sortere. Og det er her Gud kommer oss til hjelp. Selv om Jesus forlot oss her på jorden ville han ikke forlate oss uten hjelp. Han sendte Den Hellige Ånd, sannhetens Ånd. Midt i denne verden som flommer over av stemmer og ord trenger vi åpenbaring over de viktige spørsmålene i livet. Guds egen Ånd ønsker å gi oss det. Det er i hans vesen å åpenbare sannheten for den som påkaller han. Så la oss gjøre det!