Tru i heimen

Av: Erhard Hermansen
04/10-2013

Born, ver lydige mot foreldra dykkar i Herren, for det er rett. Du skal æra far din og mor di, dette er det første bodet som òg har ein lovnad: så det kan gå deg vel og du får leva lenge i landet. Foreldre, vekk ikkje sinne og trass hos borna, men gjev dei omsorg, så dei får ei oppseding og rettleiing som er etter Herrens vilje.
Ef 6,1-4


I dagens andakt i Vestlandsnytt skriver pastor Erhard Hermansen om "tru i heimen", om å være med å formidle gode verdier og holdninger.

Jeg leser teksten og tenker på hektiske morgener med mas og forventning om at frokosten skal inntas fort, trusene ikke bli liggende på badegulvet, og dessverre også noe smelling med dører og ord som ikke burde vært sagt.

Men jeg leser også teksten og blir minnet om noe mer, om fortrolige samtaler, om morsomme situasjoner og gode felles opplevelser, om kveldsbønn og bordbønn.

I morgen reiser familien til Israel. Sammen med barna skal vi gå på steder som de før bare har hørt om og lest om, men nå skal vi se Betlehemsmarkene, Getsemane, Oljeberget og Golgata. Vi skal seile på Genesaretsjøen og besøke Karmel fjellet hvor Elia kjempet mot Baal profetene. Vi håper det de har lært blir enda mer nært og forståelig, og at turen gir enda flere gode opplevelser sammen.

Som foreldre og besteforeldre har vi et stort ansvar. Våre holdninger og verdier får konsekvenser for våre barn og barnebarn. Hvordan vi lever og hva vi sier har betydning.

Derfor trenger jeg veiledning og hjelp. Bibelen er en god guide til sunne og gode holdninger og verdier. Den setter fokus på hva som bør prege meg, og den sier noe om viktigheten av å dele troen hjemme.

Som pastor har jeg døpt mange barn, og stilt foreldre spørsmål om de vil at barnet skal “døypast til namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande og opplærast i den kristne forsaking og tru”. Som far jeg har svart bekreftende på det samme spørsmålet tre ganger.

Et svar som forplikter. Det handler om “tru i heimen”, som er et satsingsfelt i Frikyrkja sin trosopplæringsplan. Gjennom foreldre og besteforeldre, og andre voksne får barn tilført kunnskap om den kristne tro, og lærer seg gode og sunne verdier og holdninger.

Jeg har mye å gå på, og trenger påminnelser slik jeg får gjennom den korte prekenteksten denne helga. Paulus sier ”gjev dei omsorg, så dei får ei oppseding og rettleiing som er etter Herrens vilje”.