Du kan utgjøre en forskjell.

Av: Erhard Hermansen
15/03-2013

For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.’ Då skal dei rettferdige svara: ‘Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og vitja deg?’ Men kongen skal svara dei: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.’

Matteus 26.35-40


Birhanu Beremu er fembarnsfar, bonde og mekaniker i landsbyen Mten Gudichu i Etiopia. Her sjekker han at alt er i orden med landsbyens pumpe som ble installert med støtte fra Kirkens Nødhjelp. (Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp)

Som distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp er jeg i disse tider opptatt av årets fasteaksjon. Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Dette er mennesker som er født på feil side av urettferdigheten. De kjenner fattigdommen på kroppen – forakten, fornedrelsen, fortvilelsen. Men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forandring. De er forbilder.
Med årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp fortelle historiene til noen av disse forbildene. Kirkens Nødhjelp sitt arbeid bygger på deres kunnskap og engasjement. De sikrer bærekraftige løsninger som er forankret i lokalsamfunnene deres. De får det til!

Slik som Sulekha Adan. Ho er 30 år gammel og så med fortvilelse på tørkekatastrofen som rammet hjemstedet hennes nordøst i Kenya, på grensen mot Somalia høsten 2011. Ho vendte ryggen til en lysende bankkarriere i for å være med på katastrofeinnsatsen til Kirkens Nødhjelp i området. Med sin innsats er Suleka med på utgjøre en forskjell på liv og død, håpløshet og håp.

I Matteus 25.40 sier Jesus ”Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre gjorde dere mot meg”, og oppfordrer oss til å mette de som sulter, gi drikke til de som er tørste, ta imot de som er fremmede og kle de som er uten klær, se til syke og de i fengsel. Ja kort sagt, bry seg.

Da Gud skapte verden gav han oss oppdraget om å forvalte jorden. Ta vare på jorda. Bry deg! For det er ditt og mitt ansvar.

Paulus minner oss i Romerbrevet 12 om at vi alle i hver vår sammenheng skal bruke de ressursene vi har fått ”Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer”.

Vi trenger hverandre, og skal hjelpe hverandre. Vi kan hjelpe på mange måter. En måte vi kan hjelpe de som lider er å være med å støtte Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Da kan vi, med våre kroner være med bety en forandring.

Sammen kan vi forandre, sammen for andre!

Andakt i Vestlandsnytt 15.3.2013