De gode nyhetene!

Av: Erhard Hermansen
25/01-2013

Ein såmann gjekk ut for å så kornet sitt. Og då han sådde, fall noko attmed vegen. Det vart nedtrakka, og fuglane under himmelen kom og åt det opp. Noko fall på steingrunn, og det visna med same det kom opp, fordi det ikkje fekk væte. Noko fall mellom klunger, og klungeren voks opp saman med kornet og kvelte det. Men noko fall i god jord, og det voks opp og gav grøde, heile hundre gonger det som vart sådd.

Likninga tyder: Såkornet er Guds ord. Dei attmed vegen er dei som høyrer ordet; men så kjem djevelen og tek det bort frå hjartet deira, så dei ikkje skal tru og bli frelste. Dei på steingrunn er dei som tek imot ordet med glede når dei høyrer det. Men dei har ikkje rot; dei trur ei tid, og når dei blir sette på prøve, fell dei frå. Det som fall mellom klunger, er dei som vel høyrer ordet, men som på vegen gjennom livet blir kvelte av sorger og rikdom og nytingar så dei ikkje ber fullmogen grøde. Men det i den gode jorda, det er dei som høyrer ordet og tek vare på det i eit fint og godt hjarte, held ut og ber grøde.


Luk 8,5-8 og 11-15


I disse dager markeres bibeldagen i kirker over hele landet. Bibelselskapet sitt mål er å sørge for at alle mennesker har en bibel på et språk de forstår til en pris de har råd til, og det er viktig! For Bibelen ”er levende og virkekraftig, skarpere enn noe tveegget sverd” (Hebr. 4.12). Når du leser Bibelen, eller hører noen lese fra den gjør det noe med deg!

Bibelen har unik popularitet, unik kraft og unik verdi. Ingen bok selger som bibelen, ingen bok har så stor betydning for menneskene og derfor er mange lands lover basert på sannheter i Bibelen.

Å få en bibel er det mest verdifulle i verden, og ifølge Markus 4.4 kan ikke menneske klare seg uten Bibelen, for ”Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn”.

I 1993 var jeg på misjonstur til Ukraina. På torget i Kiev fikk jeg etter et gatemøte gi en Ukrainsk gutt et nytestamente. Om det var samme dag, eller den påfølgende søndagen i kirka vet jeg ikke, men den Ukrainske gutten gav meg i alle fall et utslitt engelsk nytestamente igjen, og det var det viktigste og mest dyrebare vi kunne gi hverandre. Han kunne dårlig engelsk og jeg kunne ikke Ukrainsk, og gleden jeg kunne lese i guttens øyne over å ha fått en bibel på sitt eget språk er vanskelig å beskrive.

På samme turen besøkte vi et kreftsykehus for barn. Personalet hadde bedt om enkle tegnebøker med bibelske historier for å formidle håp, og da vi fikk dele ut slike tegnebøker, så vi hvordan personalet og barna ble fylt med takknemlighet.

For noen få år siden var jeg tilbake i Ukraina på tur med Bibelselskapet. Målet var å bli kjent med landet, bibelselskapets arbeid, og kristne i Ukraina. Det var mange sterke møter. I byen Kherson kjente et ungt ektepar kallet til å gjøre noe for barnehjemsbarna i område. De startet organisasjonen Agape som besøker barnehjemsbarna hver eneste dag, de leker med dem, oppmuntrer dem og gir dem håp og tro på fremtiden, og de underviser dem ut fra Guds ord. De er lærere, men også mye mer.

I et land hvor barnehjemsbarna er spådd den mørkeste fremtid, har Bibelselskapet og Agape fått være med å gi håp. Jeg besøkte et av barnehjemmene, og delte ut barnebibler til de som var der. Gleden over å få en barnebibel var enorm.

Ved å lese Bibelen finner vi ut hvem Jesus er, og hva han har gjort.

I 2. Tim. 3. 15-16 står det ”Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning”. Når Gud taler til oss fører det mange velsignelser med seg, gjennom sitt ord bringer han glede og fred, han veileder, helbreder og beskytter. Vi kommer under Guds kraft, og blir renset. Jeg håper du som millioner av andre mennesker, gjør Bibelen til din ”glede”. I ordet møter vi den oppstandne Jesus Kristus – han som er den virkelige glede og det virkelige håp!

Å lese Bibelen er omtrent som å legge puzzlespill. Du har først en bit, og så en annen, men hvordan det ferdige bildet ser ut tar lang tid å skjønne. Jo mer vi leser i Guds ord, jo mer forstår vi hvor nødvendig og livgivende ordet er. Her får du og jeg alt vi trenger for livet her og nå, og for evigheten.

Jeg anbefaler deg å lese i bibelen hver dag!

Andakten stod i Vestlandsnytt 25.1.2013