Veirydder!

Av: Erhard Hermansen
16/12-2010

Han sa: Eg er ei røyst som ropar i øydemarka: Gjer Herrens veg bein, som profeten Jesaja har sagt (Johannes 1.19-27)

I noen år hadde jeg sommerjobb i Vegvesenet. Ett av årene ble jeg satt til å hugge ned småskog langs E18 for at bilistene skulle ha god sikt. God sikt er viktig når vi kjører, men god sikt er viktig også i livet ellers.


Det er knyttet en rekke gode tradisjoner til julefeiringen, men ofte kan julens budskap bli borte i alle gode tradisjoner. Ikke det at vi glemmer at julen handler om at Jesus ble født, men vi får likevel ikke tid til å reflektere over det og ta det inn over oss. Kanskje trenger vi en veirydder, en som gjør at sikten blir noe bedre. Johannes var en veirydder. Han var en som pekte på Jesus. En som fortalte andre mennesker om Jesus, Frelseren som skulle komme!

Kanskje kan jeg hjelpe deg litt i dag, gi deg et lite glimt av Jesus. Kanskje kan du hjelpe noen i jula, rydde veien for Jesus. Kanskje kan du ta frem Bibelen, lese juleevangeliet eller synge en sang. Kanskje kan vi hjelpe andre slik at de i møte med julen får et møte med Gud?

Engelen sa at Maria skulle få en sønn og gi ham navnet Immanuel. Immanuel betyr ”Gud med oss”. Uansett hvilke forventninger du har til jula og hva som kan skje skal vi vite at Gud ikke er langt borte, men Gud er med oss.

Fjerde søndag i advent ble fra gammelt av kalt ”gledens adventssøndag”. Flere hundre år før Jesus ble født hadde Jesaja profetert og sagt ”Bryt ut i samstemmig jubel, Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk og løser ut Jerusalem. Hele den vide jord skal se frelsen fra vår Gud” (Jes. 52.9-10). En dag skulle jubelen bryte løs, en dag skulle Herren trøste sitt folk og alle mennesker skulle få se og juble over Guds Frelse. Gud er kommet nær til oss, ja han er nær oss hver dag. Vi trenger god sikt, for det er mye å glede seg over.