Vår Gud er større enn Frykten

19/02-2019

Livet er den største gaven Gud har gitt oss, hvor vi opplever mange ulike følelser som glede og sorg, motivasjon og ubehagelige stunder med frustrasjon og ikke minst modighet og fryktet. ...meir

DEN HEMMELIGE INGREDIENSEN

25/12-2018

Jesaja 9:6: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. ...meir

Krafta i tilgjeving

02/08-2018

«21 Då gjekk Peter fram til Jesus og spurde: «Herre, kor mange gonger skal bror min kunna synda mot meg og eg likevel tilgje han? Så mykje som sju gonger?»22 Jesus svara: «Ikkje sju gonger, seier eg deg, men sytti gonger sju!» Matteus 18.21-35...meir

Kom og sjå!

10/06-2018

…  40 Andreas, bror til Simon Peter, var ein av dei to som hadde høyrt det Johannes sa, og hadde følgt etter Jesus. 41 Han finn først bror sin, Simon, og seier til han: «Vi har møtt Messias» – Messias tyder «Han som er salva». 42 Så tok han Simon med seg til Jesus. Jesus såg fast på han og sa: «Du er Simon, son til Johannes. Du skal heita Kefas» – det er det same som Peter.      43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Han fann då Filip og sa til han: «Følg meg!» 44 Filip var frå Betsaida, same byen som Andreas og Peter var frå. 45 Filip møtte Natanael og sa til han: «Vi har møtt han som Moses har skrive om i lova, og som profetane har skrive om: Det er Jesus frå Nasaret, son til Josef… Johannes 1.31-51...meir

Gud er audmjuk

21/04-2018

Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og audmjuk i hjartet; så skal de finna kvile for dykkar sjel. For mitt åk er godt, og mi bør er lett. Matteus 11, 28 – 30 Sei til dotter Sion: «Sjå, kongen din kjem til deg, audmjuk er han og rid på eit esel og på folen til eit trekkdyr» Matteus 21, 3...meir

Det beste i livet er gratis

15/10-2017

Gjennom 2017 markerer vi at det er 500 år sidan den Lutherske reformasjonen, og i kyrkjene er det sett av eige temagudstenester denne hausten. Søndag er ein slik, med tema ”frelsa er ikkje til sals”. Frelsa vert rekt oss gratis av ein nådig Gud, ei gåve som Gud gir av kjærleik. Guds frelse står i skarp kontrast til tanken om at vi kan bruke Guds gåver for sjølv å oppnå sosial, økonomisk og politisk status. ...meir

Det er eg flink til!

03/09-2017

”14 Det er som då ein mann skulle fara utanlands. Han kalla til seg tenarane sine og overlét dei det han eigde… 19 Då det hadde gått ei lang tid, kom herren heim att og ville halda rekneskap med tenarane sine. 20 Han som hadde fått fem talentar, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du gav meg fem talentar; sjå, eg har tent fem til.’ 21 Då sa herren til han: ‘Bra, du gode og trugne tenar! Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!’ 22 Så kom han med to talentar fram og sa: ‘Herre, du gav meg to talentar; sjå, eg har tent to til.’ 23 ‘Bra, du gode og trugne tenar!’ svara herren. ‘Du har vore tru i lite, eg vil setja deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med herren din!’ 24 Han som hadde fått ein talent, kom òg fram og sa: ‘Herre, eg visste at du er ein hard mann, som haustar der du ikkje sådde, og sankar der du ikkje strødde ut. 25 Difor vart eg redd og gjekk bort og gøymde talenten din i jorda. Sjå her har du ditt.’ 26 Då sa herren til han: ‘Du dårlege og late tenar! Du visste at eg haustar der eg ikkje sådde, og sankar der eg ikkje strødde ut. 27 Då burde du ha gjeve pengane mine til dei som driv med utlån; så hadde eg fått dei att med renter når eg kom heim. 28 Ta difor talenten frå han og gjev han til den som har ti! 29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikkje har, skal bli fråteken jamvel det han har...” Matteus 25.14-30...meir

Gud er nær!
- I det gode og fine og i det mørke og krevjande!

16/07-2017

«... Om ein av dykk har hundre sauer og mistar éin av dei, lèt han ikkje då dei nittini vera att ute i øydemarka og går av stad og leitar etter den bortkomne sauen til han finn han? 5 Og når han har funne han, blir han glad og tek han på akslene sine. 6 Straks han kjem heim, kallar han saman vener og naboar og seier til dei: ‘Gled dykk med meg! Eg har funne att den sauen som var bortkomen.’ 7 Eg seier dykk: På same måten er det større glede i himmelen over éin syndar som vender om, enn over nittini rettferdige som ikkje treng omvending...”. Lukas 15.1-9...meir

Den barmhjertige DU!
Luk 10:27-37

04/07-2017

I bibelen står det ofte skrevet at vi skal elske vår neste og vere snill eller god mot vår nabo. Det står til å med at vi skal elske, velsigne og be for våre fiendar! Bibelen fortel om vanlege ting som vanlege menneske kan fullføre. Du treng ikkje vere ein teolog eller prest eller noko som helst anna enn deg sjølv for å gjere det som står skrevet i bibelen. Du trenger berre å vere du....meir

Du bestemmer!

18/05-2017

I vårt daglege liv har vi mange utfordringar. Vi planlegg dagen, men plutseleg må planen endrast når noko uventa eller nytt dukkar opp. Og når det skjer så reagerer vi på mange forskjellege måtar. Enkelte av oss taklar ikkje uventa endringar så veldig godt. Andre tek dei på strak arm og vi merkar ikkje på dei at alt ikkje var som planlagt. Vi er forskjellege....meir

Ape gjer det ape ser.

29/03-2017

Vi er alle i den posisjon at vi er eit forbilde. Uansett om du veit det eller ikkje, er du eit forbilde. Og som regel er du forbilde for dei du ser ofte. Dine barn, dine søsken, din familie, dine vener, dine naboar, dine medarbeidarar, dine medelever, det kan være kven som helst. Du veit ikkje alltid om at du er eit forbilde for nokon....meir

TETELASTAI

08/03-2017

“Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han” (Jakob 1.12)...meir

Når motgangen kommer

08/02-2017

Man trenger ikke være kristen eller født i et kristent hjem for å ha hørt det kjente bordverset «O du som metter liten fugl.» Kanskje du husker sangen fra barneskolen eller barnehage. Den brukes nok ikke så mye i dag i barnehage og skole, men likevel tror jeg at de fleste har et forhold til denne sangen. I Matteus 6.26 så står det «Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel». Det er helt tydelig at det er fra dette verset sangen har hentet sin inspirasjon. (Av: Nikolai Sundklakk)...meir

Godt nytt år!

20/01-2017

No har vi byrja eit nytt år. Nye utfordringar. Nye mål. Idet eit nytt år byrjar, prøvar vi ofte å endre noko i livet vårt. Nokon skal endre kroppen sin. Dei byrjar på treningsstudio for å trene seg opp til ein sterkare, slankare kropp. Nokon skal endre sinnet sitt. Tenkje på ein annan måte. Nokon skal slutte å røyke. Nokon skal bruke mindre tid på sosiale media og meir tid i lag med familie og vener. Nokon skal kjøpe ny bil i år. Nokon skal finne kjærleiken i år....meir

Hvor er Gud?
- del 2

07/01-2017

Min siste andakt i Vestlandsnytt før jul hadde overskriften ”Hvor er Gud?”, og jeg begynner det nye året også der. Godt nytt år, forresten....meir

Kvifor Jul?

26/12-2016

Kjære vener, no er det snart jul. Barna har høge forventningar og det merker vi godt. Dei vaksne er litt stressa og det merker vi også godt. Alle veit at no blir det snart dagar med god mat, fellesskap og gåver. Ein del av oss elskar denne årstida, mens andre ikkje likar den i det minste. (Juleandakt i Vestlandsnytt 23.12.16)...meir

Hvor er Gud?

03/12-2016

1 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! 2 I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk? 3 Og når eg har gått og gjort klar ein stad til dykk, kjem eg att og tek dykk til meg, så de skal vera der eg er. 4 Og dit eg går, veit de vegen.» Joh. 14.1-4...meir

Kvar dag har nok med si plage.

15/11-2016

I vårt samfunn er det veldig mange som slit med noko dei godt kunne vore forutan. Noko dei ikkje treng og som ikkje hjelper dei. Noko som bruker energi og tid som dei elles kunne brukt til noko positivt. (Andakt i Vestlandsnytt 11.november 2016)...meir

Orda våre!

28/09-2016

Lat alltid orda dykkar vera venlege, men godt salta, så de veit korleis de skal svara kvar einskild. (Kolossarane 4:6)...meir

Dyrebare ord!

02/09-2016

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit lys for min stig (Salme 119.105). Han kom bort til meg på torget i Kiev. Han kunne ikkje engelsk, men fikk vist meg sitt slitte engelske nytestamentet og ved hjelp av tolk begynte vi å snakke saman. - Forstår du det du les, spurde eg. Han rista på hovudet. Sjølv om han ikkje forstod orda kunne eg sjå kor mykje dei betydde for ham, og gleda vart enda større då eg tok frem eit nytestamente på ukrainsk og gav ham. Då han gjekk etter ein god samtale stod eg igjen med det slitte engelske nytestamentet. Han tok imot og gav frå seg det mest dyrebare han hadde....meir

Ei forvirrande tale

04/07-2016

“Ein av dei skriftlærde som hadde høyrt på dette ordskiftet, skjøna at Jesus hadde svara dei godt. No kom han bort til han og spurde: «Kva for eit bod er det første av alle?» 29 Jesus svara: «Dette er det første bodet: ‘ Høyr, Israel! Herren vår Gud, Herren er éin. 30  Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av alt ditt vit og av all di makt.’ 31 Det andre er dette: ‘ Du skal elska nesten din som deg sjølv.’ Noko større bod enn desse finst ikkje.” Markus 12. 38 – 34...meir

Ta imot som barn

02/06-2016

13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Mark 10,13-16...meir

Andakt

16/05-2016

Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs, og lyden fylte heile huset dei sat i. Tunger, liksom av eld, synte seg for dei, skilde seg og sette seg på kvar og ein av dei. Då vart dei alle fylte av Den heilage ande og tok til å tala på andre språk etter som Anden gav dei å forkynna. I Jerusalem budde det fromme jødar frå alle folkeslag under himmelen. Då dei høyrde denne lyden, samla det seg ei stor folkemengd, og det vart stor forvirring, for kvar og ein høyrde at det vart tala på hans eige morsmål. Reint frå seg av undring spurde dei: «Men er dei ikkje galilearar, alle desse som talar? Korleis går det så til at vi alle høyrer dei tala på vårt eige morsmål? Vi er partarar og medarar og elamittar, folk som bur i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i områda ved Kyréne i Libya, vi er innflyttarar frå Roma, jødar og proselyttar, kretarar og arabarar – og vi høyrer dei tala om Guds storverk på våre eigne tungemål!» Apg 2,1-11...meir

Undringens tid forbi?

07/04-2016

30 Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31 Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32 Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33 Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34 Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. 35 Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36 Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37 Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38 «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39 Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40 Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41 Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42 Og alle spiste og ble mette. 43 Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk.44 Det var fem tusen menn som hadde spist. Mark 6,30-44...meir

Med Jesus i sentrum

17/03-2016

“Seks dagar før påske kom Jesus til Betania, der Lasarus budde, han som Jesus hadde vekt opp frå dei døde. Der heldt dei eit festmåltid for han. Marta var tenar, og Lasarus var ein av dei som låg til bords med han. Då tok Maria eit pund ekte, dyr nardussalve og salva Jesu føter og tørka dei med håret sitt. Heile huset vart fylt av angen. Då sa Judas Iskariot, ein av læresveinane, han som sidan sveik Jesus: «Kvifor vart ikkje denne salven seld for tre hundre denarar og pengane gjevne til dei fattige?» Dette sa han ikkje fordi han hadde omsorg for dei fattige, men fordi han var ein tjuv. Det var han som hadde ansvaret for pengekassa, og han tok av det som vart lagt der. Men Jesus sa: «Lat henne vera! Ho har gøymt salven til gravferdsdagen min. Dei fattige har de alltid hos dykk, men meg har de ikkje alltid.» ... ... Dagen etter fekk den store folkemengda som var komen til høgtida, høyra at Jesus var på veg inn i Jerusalem. Då tok dei palmegreiner og gjekk ut for å møta han, og dei ropa: Hosianna! Velsigna er han som kjem i Herrens namn, Israels konge! Johannes 12. 1 - 14...meir

Håp for alle!

24/01-2016

Så sette han fram for dei ei anna likning og sa: «Himmelriket kan liknast med ein mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Men medan folket sov, kom fienden hans og sådde ugras i kveiten og gjekk sin veg. Då kornet voks opp og skaut aks, kom ugraset òg til syne. Tenarane gjekk til jordeigaren og sa: ‘Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren din? Kvar kjem då ugraset frå?’ ‘Det har ein fiende gjort’, svara han. ‘Vil du vi skal gå og riva det opp?’ spurde dei. ‘Nei’, svara han, ‘for når de riv opp ugraset, kunne de samstundes koma til å riva opp kveiten. Lat dei begge veksa side om side til hausten. Og når tida for innhaustinga kjem, vil eg seia til dei som haustar inn: Sank først saman ugraset og bunt det i hop til å brennast. Men kveiten skal de samla i låven min.’» Matt 13,24-30...meir

Fiskarkona

16/12-2015

Det finst ei legende av brødrene Grimm som heiter ”Fiskeren si kone”. Legenda er slik; Det var ein gong ein fattig bonde som budde saman med kona si i ei enkel jordhytte. Dei var så fattige at dei ikkje hadde det dei trengde for å ete seg mette. Ein dag, då det ikkje var meire mat igjen, visste ikkje mannen anna råd enn at han gjekk ned til elva for å fiska. Han fiska heile dagen, og til slutt, då kvelden kom, fekk han ein fisk. Det var ein stor fisk, men då han skulle til å drepe den, ropte fisken plutseleg: ”Nei, drep ikkje meg. Om du kastar meg i elva att og lar meg få leva, skal eg oppfylle tre ønskje for deg”. Det syntest mannen høyrdes bra ut og kasta fisken uti igjen. Han skunda seg heim til kona si, men ho vart ikkje glad. ”Dette er berre noko sludder som du har funne på sidan du ikkje fekk noko fisk”, sa ho. ”Nei, det er heilt sant” sa mannen. ”Berre sjå.. eg ønskjer at vi hadde eit deileg måltid mat på bordet”. Med eitt var bordet fylt med dei lekraste rettar. Men då vart kona for alvor sinna og sa: ”Så dum du er! No har du allereie brukt opp eit av ønska, berre på eit måltid mat. Du kunne jo ha ønskt deg noko mykje betre”. Og ikkje før hadde ho sagt det sa mannen: ”Eg ønskjer at vi hadde eit nytt og fint hus”, og med ein gong stod dei inne i eit flott hus med mange rom og fine møblar. ”Nei og nei så dum du er”, ropte kona igjen. ”Tenk å bruke opp eit ønskje berre på å ønskje seg eit vanleg hus. Sei ikkje meir før vi får tenkt oss godt om. No har vi berre eit ønskje igjen. Vi kan få det enda betre enn dette huset kan du vel skjøna. Eg skulle ønskje at vi hadde ein konges slott, nei enda finare: eit slott som Gud sjølv kunne bu i”. Og mannen gir seg endå ein gong. Han gjer som kona vil. Han ønskjer seg eit slott som passar for sjølve himmelens Herren, og med eitt er den store og fine huset deira borte, og dei står i ein skiten stall, med ei krubbe på veggen og høy på golvet....meir

Appelsin, lys, og eit stor Hosianna!

25/11-2015

Vi sat på fotballbanen for ein liten månad sidan. Fire karar som snakka om utvalet av julebrus, julemenn og adventskalendarar som alt var komne i butikkane. Eg fortalde at eg nokre dagar tidlegare hadde vore i Arendal og der bugna varehusa av juletre. Sjølv om vi var samde i at jula starter for tidleg, var det nok også litt forventing, sjølv for vaksne karar....meir

Så som i himmelen

29/10-2015

«Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» (Joh. Op. 21.3-5)...meir

Trofast kjærlighet!

12/10-2015

Men Rut svara: «Tving meg ikkje til å skiljast frå deg og venda attende, for: Der du går, vil eg gå, og der du bur, vil eg bu. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du døyr, vil eg døy, og der vil eg bli gravlagd. Måtte Herren la det gå meg ille både no og sidan om noko anna enn dauden skal skilja meg frå deg!» Rut 1.16-17...meir

Salig visshet

15/09-2015

Matt 5, 1-12: Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2 Han tok til orde og lærte dem: 3 «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. 6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7 Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. 9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. 11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere....meir

Gode valg!

01/09-2015

“Den som mykje har fått, av han blir det venta mykje. Og den som mykje er tiltrudd, av han skal det krevjast dess meir”. Luk 12,41-48...meir

Ord i sand, ord fra ham

11/08-2015

2 Tidleg om morgonen dagen etter kom han til tempelet att. Alt folket samla seg omkring han, og han sette seg og underviste dei. 3 Då kom dei skriftlærde og farisearane med ei kvinne som var gripen i ekteskapsbrot. Dei førte henne fram 4 og sa: «Meister, denne kvinna har dei gripe på fersk gjerning i ekteskapsbrot. 5 I lova har Moses påbode oss å steina slike kvinner. Kva seier no du?» 6 Dette sa dei for å setja han på prøve, så dei kunne få noko å klaga han for. Jesus bøygde seg ned og skreiv på jorda med fingeren. 7 Men då dei heldt fram med å spørja, rette han seg opp og sa: «Den av dykk som er utan synd, kan kasta den første steinen på henne.» 8 Så bøygde han seg ned att og skreiv på jorda. 9 Då dei høyrde dette, gjekk dei bort, den eine etter den andre, dei eldste først. Til sist var Jesus att åleine, og kvinna stod framfor han. 10 Då rette han seg opp og sa: «Kvar er dei, kvinne? Var det ingen som dømde deg?» 11 «Nei, Herre, ingen», svara ho. Då sa Jesus: «Så dømmer ikkje eg deg heller. Gå bort og synd ikkje meir!» Joh 8,2-11...meir

På pilegrimsvegen!

01/07-2015

Då Jesus kom til bygdene ved Cæsarea Filippi, spurde han læresveinane sine: «Kven seier folk at Menneskesonen er?» Dei svara: «Somme seier døyparen Johannes, andre Elia og atter andre Jeremia eller ein annan av profetane.» «Og de», spurde han, «kven seier de at eg er?» Då svara Simon Peter: «Du er Messias, den levande Guds Son.» Jesus tok til orde og sa: «Sæl er du, Simon, son til Jona. For dette har ikkje kjøt og blod openberra for deg, men Far min i himmelen. Og det seier eg deg: Du er Peter, og på dette fjellet vil eg byggja mi kyrkje, og dødsrikeportane skal ikkje få makt over henne. Eg vil gje deg nøklane til himmelriket; det du bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og det du løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.» Så forbaud han læresveinane strengt å seia til nokon at han var Messias. Matt. 16.13-20...meir

Hvem har sett hans ansikt?

18/06-2015

Et vakkert stykke fra Salme 67 gir oss søndagens hovefokus i Guds Ord. Noen av ordene lyder veldig kjente og kjære: «Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss!» De fleste vil kjenne det igjen fra den Aronittiske velsignelse som lyder i de fleste kirker hver søndag verden rundt. Og de fleste ønsker nåde og velsignelse fra Gud, det er godt å få velsignelsen lest over seg....meir

Den største frigjøringsdagen!

09/06-2015

Vi feirer dobbelt nå i mai. Det var 70 år siden vi fikk vår frihet tilbake etter 5 års okkupasjon, og det er nok en gang grunnlovsdagen – vår berømte nasjonaldag. Årstiden kombinert med at barna tidlig fikk en sentral plass i feiringa 17. mai gjør at vi har en verdenskjent nasjonaldag. Ingen militære parader eller velregisserte show har hovedrollen, det har folket selv som feirer sin selvstendighet og frihet. Det ligger så mye gode verdier i dette at tror jeg står seg til Dovre faller....meir

Same procedure?

03/01-2015

Ja, på samme måte som hvert eneste år, er svaret på spørsmålet. For mange nordmenn hører denne kortfilmen i svarthvitt med til vår kollektive juletradisjon. Vi har også mange andre kollektive tradisjoner enten det er lokalt, familiært, regionalt eller lignende. Ingen tid på året viser så tydelig at vi mennesker er «vanedyr» enn juletida. Nostalgi er et annet navn vi kan sette på dette, og det er ikke noe galt i det. Det er godt å samles med dem en er glad i og gjøre ting som får oss i godt humør og god stemning. ...meir

Kva er advent?

12/12-2014

For eit barn er oss fødd, ein son er oss gjeven. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått namnet Underfull rådgjevar, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste (Jes. 9.6)...meir

Velkommen hjem!

28/10-2014

“... Då gjekk han i seg sjølv og sa: ‘Kor mange leigekarar heime hos far min har ikkje fullt opp av mat, og her går eg og svelt i hel! Eg vil bryta opp og gå heim til far min og seia: Far, eg har synda mot Himmelen og mot deg. Eg er ikkje verd å kallast son din lenger. Men lat meg få vera som ein av leigekarane dine.’ Så braut han opp og gjekk heim til far sin. Medan han endå var langt borte, fekk faren sjå han, og han fekk inderleg medkjensle med han. Han sprang imot han, kasta seg om halsen på han og kyste han. Då sa sonen: ‘Far, eg har synda mot Himmelen og mot deg. Eg er ikkje verd å kallast son din lenger.’ Men faren sa til tenarane: ‘Skund dykk! Finn fram dei beste kleda og ha dei på han, og lat han få ring på fingeren og skor på føtene. Hent så gjøkalven og slakt han, og lat oss halda måltid og feira. For denne sonen min var død og har vorte levande, han var bortkomen og er attfunnen.’ Og så tok festen og gleda til... “ (Luk. 15.11-32)...meir

Ladepunkt gjennom sommeren!

20/06-2014

Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin. Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt. Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt. Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp. Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke. Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine. 5. Mosebok 6. 4-9...meir

Hva er egentlig sannheten?

04/06-2014

26 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. 27 Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Joh 15,26-27...meir

Kongen kjem!

10/04-2014

12 Dagen etter fekk den store folkemengda som var komen til høgtida, høyra at Jesus var på veg inn i Jerusalem. 13 Då tok dei palmegreiner og gjekk ut for å møta han, og dei ropa: Hosianna! Velsigna vere han som kjem i Herrens namn, Israels konge! 14 Jesus fann seg eit ungt esel og sette seg på det, som det står skrive: 15  Ottast ikkje, Sions dotter! Sjå, kongen din kjem ridande på ein eselfole. 16 Dette skjøna ikkje disiplane med det same. Men då Jesus var opphøgd i herlegdom, hugsa dei at dette var skrive om han, og at folket hadde helsa han på denne måten. 17 Alle som hadde vore med han då han ropa Lasarus ut av grava og vekte han opp frå dei døde, vitna om det dei hadde sett. 18 Difor var det òg at folket drog ut for å møta han, for dei hadde fått høyra at han hadde gjort dette teiknet. 19 Men farisearane sa seg imellom: «Der ser de, det nyttar ikkje. Heile verda spring etter han.» 20 No var det nokre grekarar mellom dei som var komne til Jerusalem for å tilbe under høgtida. 21 Dei kom til Filip, som var frå Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi ville gjerne få sjå Jesus.» 22 Filip kom og fortalde det til Andreas, og Andreas og Filip gjekk og sa det til Jesus. 23 Jesus svara: «Timen er komen då Guds herlegdom skal lysa om Menneskesonen. 24 Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Fell ikkje kveitekornet i jorda og døyr, blir det verande berre eitt korn. Men døyr det, gjev det stor grøde. Johannes 12.12-24...meir

Matt 15,21-28
Når Gud ikke svarer

18/03-2014

Andakt Vestlandsnytt uke 11-2014...meir

”Alt makter jeg i ham som gjer meg sterk”

21/02-2014

De kom smilende imot meg, to velkledde unge menn. De hadde sett bilen og ville hilse på meg. De presenterte seg og fortalte sin historie. Etter endt lærerutdannelse hadde ingen av dem fått jobb, men i stedet for, som så mange andre på deres alder, å gå arbeidsledige, opplevde de at Gud kalte dem til å starte en skole i et fattig Masai-område. De ville vise meg skolen som nå hadde rundt 250 elever, og stolt tok de meg med fra klasserom til klasserom i skolebygget som bestod av noen blikkplater. Da jeg skulle gå kom en tillitselev på rundt ti år bort til meg. ”Vi har et problem” annonserte han voksent, og så forklarte han. ”Vi har ingen fotball”. Ballen jeg så var av papir som var blitt krøllet hardt sammen til en ball. Og tillitseleven hadde en bekymring til, de manglet fast dekke i klasserommene, noe som gjorde at klasserommet ofte var fylt med støv fra sanden som blåste opp....meir

Då dei såg stjerna vart dei umåteleg glade

02/01-2014

Då Jesus var fødd i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dagar, kom det nokre vismenn frå Austerland til Jerusalem og spurde: «Kvar er den jødekongen som no er fødd? Vi såg stjerna hans gå opp, og no er vi komne og vil hylla han.» Då kong Herodes fekk høyra det, vart han svært uroleg, og heile Jerusalem med han. Han kalla saman alle overprestane og dei skriftlærde i folket og spurde dei ut kvar Messias skulle bli fødd. «I Betlehem i Judea», svara dei, «for slik står det skrive hos profeten: Du Betlehem i Juda land, blant fyrstane i Juda er du slett ikkje den ringaste. For frå deg skal det koma ein fyrste, ein hyrding for mitt folk Israel.» Då kalla Herodes vismennene til seg i løynd og spurde dei nøye ut om kva tid stjerna hadde synt seg. Så sende han dei til Betlehem og sa: «Gå og forhøyr dykk nøye om barnet. Og når de har funne det, så sei frå til meg, så eg òg kan koma og hylla det.» Då dei hadde høyrt kva kongen hadde å seia, tok dei i veg. Og sjå, stjerna som dei hadde sett koma opp, fór føre dei heilt til ho vart ståande over staden der barnet var. Då dei såg stjerna, vart dei umåteleg glade. Dei gjekk inn i huset og fann barnet hos mora, Maria. Og dei fall på kne og hylla det. Så opna dei skrina sine og bar fram gåver til barnet: gull, røykjelse og myrra. Men Gud varsla dei i ein draum at dei ikkje måtte fara attende til Herodes, og dei tok ein annan veg heim til landet sitt. Matteus 2.1-12...meir

Andakt

10/12-2013

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.» Joh 14,1-4...meir

Tru i heimen

04/10-2013

Born, ver lydige mot foreldra dykkar i Herren, for det er rett. Du skal æra far din og mor di, dette er det første bodet som òg har ein lovnad: så det kan gå deg vel og du får leva lenge i landet. Foreldre, vekk ikkje sinne og trass hos borna, men gjev dei omsorg, så dei får ei oppseding og rettleiing som er etter Herrens vilje. Ef 6,1-4...meir

Bøkenes bok

27/06-2013

Det er ferietid. Endelig kan jeg ta fatt på bøker som er blitt liggende lenge. Mange gjør som meg og benytter ferien til å lese både en og flere bøker. ...meir

Jeg er oppstandelsen og livet

26/03-2013

I Johannes 11.25 sier Jesus til Marta ”Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som tror på meg skal i all evighet ikke dø”....meir

Du kan utgjøre en forskjell.

15/03-2013

For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.’ Då skal dei rettferdige svara: ‘Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og vitja deg?’ Men kongen skal svara dei: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.’ Matteus 26.35-40...meir

De gode nyhetene!

25/01-2013

Ein såmann gjekk ut for å så kornet sitt. Og då han sådde, fall noko attmed vegen. Det vart nedtrakka, og fuglane under himmelen kom og åt det opp. Noko fall på steingrunn, og det visna med same det kom opp, fordi det ikkje fekk væte. Noko fall mellom klunger, og klungeren voks opp saman med kornet og kvelte det. Men noko fall i god jord, og det voks opp og gav grøde, heile hundre gonger det som vart sådd. Likninga tyder: Såkornet er Guds ord. Dei attmed vegen er dei som høyrer ordet; men så kjem djevelen og tek det bort frå hjartet deira, så dei ikkje skal tru og bli frelste. Dei på steingrunn er dei som tek imot ordet med glede når dei høyrer det. Men dei har ikkje rot; dei trur ei tid, og når dei blir sette på prøve, fell dei frå. Det som fall mellom klunger, er dei som vel høyrer ordet, men som på vegen gjennom livet blir kvelte av sorger og rikdom og nytingar så dei ikkje ber fullmogen grøde. Men det i den gode jorda, det er dei som høyrer ordet og tek vare på det i eit fint og godt hjarte, held ut og ber grøde. Luk 8,5-8 og 11-15...meir

Sammen om verdens viktigste oppdrag

08/01-2013

Søndag 6. januar talte pastor Erhard Hermansen om temaet ”Sammen om oppdraget”. I den forbindelse viste han til en artikkel fra magasinet FOLK som her publiseres. ”I denne tida vi lever i, reiser Gud opp et folk som han utruster for å fullføre oppdraget. Det er et folk som lever i fellesskap med Jesus på en slik måte at de omfavner spenninger og utfordringer”....meir

27/11-2012

”Då kan himmelriket liknast med ti brudejenter som tok oljelampene sine og gjekk ut for å møta brudgomen. Fem av dei var uforstandige, og fem var kloke. Då dei uforstandige tok lampene sine, tok dei ikkje olje med seg. Men dei kloke tok olje med seg i kanner saman med lampene sine. Då det drygde før brudgomen kom, vart dei alle trøytte og sovna. Men midt på natta høyrdest eit rop: ‘Brudgomen kjem! Gå og møt han!’ Då vakna alle brudejentene og stelte lampene sine. Og dei uforstandige sa til dei kloke: ‘Gjev oss litt olje. Lampene våre sloknar.’ ‘Nei’, svara dei kloke, ‘vi har ikkje nok både til oss og til dykk. Gå heller til dei som sel olje, og kjøp sjølve.’ Medan dei var borte for å kjøpa, kom brudgomen. Dei som var ferdige, gjekk saman med han inn til bryllaupet, og døra vart stengd. Ei stund etter kom dei andre brudejentene og sa: ‘Herre, herre, lat opp for oss!’ Men han svara: ‘Sanneleg, eg seier dykk: Eg kjenner dykk ikkje.’ Så vak då, for de kjenner ikkje dagen eller timen”. Matteus 25.1-13...meir

Kvinna som tente Jesus!

06/09-2012

”Medan dei var på veg, kom Jesus til ein landsby, og ei kvinne som heitte Marta, tok imot han i heimen sin. Ho hadde ei syster som heitte Maria, og Maria sette seg ved Herrens føter og lydde på orda hans. Men Marta hadde det så travelt med alt ho skulle stella til. Og ho gjekk bort til dei og sa: «Herre, bryr du deg ikkje om at syster mi lèt meg vera tenar åleine? Sei til henne at ho skal hjelpa meg.» Då svara Herren: «Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men det er eitt som er nødvendig. Maria har valt den gode delen, og den skal ikkje takast frå henne” Lukas 10.38-42...meir

Når Gud hvisker!
Sommertanker fra pastoren

26/07-2012

Det er sagt at "Ferie er å ha ingenting å gjøre, og hele dagen å gjøre det på". For meg betyr ferie blant annet at alt går med annen fart og derfor blir jeg ofte oppmerksom på nye ting, og små hendelser kan utlede store refleksjoner....meir

Elsk kvarandre!

28/04-2012

Eit nytt bod gjev eg dykk: De skal elska kvarandre. Som eg har elska dykk, skal de elska kvarandre. På det skal alle skjøna at de er mine disiplar: at de har kjærleik til kvarandre.» Johannes 13.30-35...meir

Kva vil du eg skal gjera for deg?

17/01-2012

“...På den tida kom Jesus frå Nasaret i Galilea og vart døypt av Johannes i Jordan. Straks han steig opp av vatnet, såg han himmelen dela seg, og han såg Anden dala ned over han som ei due. Og det kom ei røyst frå himmelen: «Du er Son min, som eg elskar, i deg har eg mi glede”. Markus 1. 3-11...meir

Den rette faste!

03/03-2011

Førstkommende søndag har fått navnet fastelavnssøndag. Det er søndag før faste. Men hva er egentlig faste?...meir

God jul!

24/12-2010

Herøy Frikyrkje ønsker alle en riktig god jul og velsignet nytt år! "For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste"....meir

Veirydder!

16/12-2010

Han sa: Eg er ei røyst som ropar i øydemarka: Gjer Herrens veg bein, som profeten Jesaja har sagt (Johannes 1.19-27) I noen år hadde jeg sommerjobb i Vegvesenet. Ett av årene ble jeg satt til å hugge ned småskog langs E18 for at bilistene skulle ha god sikt. God sikt er viktig når vi kjører, men god sikt er viktig også i livet ellers....meir

For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser jeg lys

09/11-2010

”Kast all deres bekymring på ham for han har omsorg for dere”, skriver Peter. I en morgenandakt i NRK for noen uker siden ble vi minnet om det som ikke kunne skje, men som likevel skjedde! En aprilnatt i 1912 forliste Titanic. Verdens sikreste skip, ble det kalt. De som overlevde katastrofen har i ettertid fortalt hvordan livet og festen om bord fortsatte også etter at skroget var flerret opp. For dette skipet kunne jo ikke synke!...meir

Til ettertanke...!

24/04-2009

Fra tid til annen dukker det opp såkalte "fellesmailer" av varierende kvalitet. De fleste havner fort i "slettede elementer", mens andre blir liggende i "innboksen" til ettertanke. Like før påske fikk jeg en slik epost. Jeg leste gjennom den, delte den med en annen og ble rolig for at den også kunne deles med flere. Derfor deler jeg den med dere. Her er hva jeg leste:...meir

Han er ikke her, han er oppstått!

13/04-2009

"Då sabbaten var til ende og det tok til å lysna første dagen i veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å sjå til grava. Då kom det brått eit kraftig jordskjelv, for ein Herrens engel steig ned frå himmelen, gjekk fram til grava, rulla steinen ifrå og sette seg på han. Han var som eit lyn å sjå til, og kleda hans var kvite som snø. Vaktmennene skalv av redsle for han og vart liggjande som døde. Men engelen tala til kvinnene og sa: "Ver ikkje redde! Eg veit at de leitar etter Jesus, han som vart krossfest. Han er ikkje her; han er stått opp" (Matteus 28.1-6)....meir

Det er fullbrakt!

11/04-2009

"Sanneleg, våre sjukdomar tok han på seg, og våre pinsler bar han. Vi trudde han var heimsøkt, slegen av Gud og ille plaga. Men han vart såra for våre brot og sundbroten for våre synder. Straffa låg på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lækjedom" Jesaja 53.4-5....meir

Påsketid!

10/04-2009

Påska er kirkens største høytid. Vi følger Jesus fra hyllest til nederlag og videre til seier. Det er dramatisk, men hva betyr det egentlig for oss? Er det bare noe vi minnes? Hvorfor feirer vi at noen døde? Og: var det virkelig nødvendig å ofre sin egen sønn?...meir

JESUS ER KJÆRLIGHET

02/04-2009

"Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.en gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis" (1. Korinterbrev 13.4-9)....meir

Når noe er viktigst

01/03-2009

Pastor Erhard Hermansen hadde en åpen stol under talen på fastelavenssøndag, og sa at den åpne stolen kunne stå for en usynlig gjest. Det kan være Jesus, det kan være et menneske et annet sted i verden som trenger vår hjelp, eller det kan være en nabo eller venn som trenger vår omtanke....meir

Kjærlighet uten grenser!

24/12-2004

I et kjent ordtak heter det "den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves". Men, av og til kjennes det slett ikke slik. Alt vi ventet og håpet på, lengtet etter og drømte om, kom aldri og ble ikke noe av....meir

Kirkens relevans

17/02-2004

Foredrag på LM-konferanse 12.02.04 Dette foredraget vil bestå av to hoveddeler: Én teologisk del og en praktisk del - der jeg primært skal referere innsikt fra nyere litteratur om hvilke utfordringer postmodernismen gir kirken....meir

Andreasbevegelsen

04/01-2004

"Igjen talte Jesus til folket og sa: Jeg er verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys". Johannes 8.12...meir