Konfirmasjonsgudsteneste i Herøy Frikyrkje

Av: Administrator
22/04-2009

Så er dagen komen! Søndag står dei klare til å avslutte eit kjekt og innhaldsrikt år. Sidan august har konfirmantane våre trufast møtt opp til undervisning og fellesskap. Vi har vore på fleire turar, vi har vore igjennom dei sentrale emnene i vår kristne tru og vi har hatt gleden av å verte meir og meir kjend med kvarandre.


Søndag skal det feirast med gudsteneste og selskap, og konfirmantane deltar med skriftlesning og svar på sentrale spørsmål i trua vår. Herøy Gospelkor vil vere med å synge og kyrkja blir satt ekstra fint i stand til denne festdagen. Konfirmantleiarar har vore pastor Geir M. Lande og eittåring Cecilie Leinebø Ørstavik

Konfirmanter i Frikyrkja søndag 26. april er;
Amalie Smoge Sævik, Remøy
Tomine Sævik, Eggesbønes
Emil Storøy, Torvik
Sara Elisabeth Lindal, Nørevågen
Ole-Martin Goksøyr, Kvalsund
Jan Olav Voldsund, Leine
Hilde Katrin Kvalsvik, Kvalsvika