Vi bygger ut!

Av: Administrator
11/04-2003

Med overveldende flertall, vedtok et godt besøkt menighetsmøte den 19. mars 2003 å bygge ut kirken. Lokalene vi har i dag dekker ikke menighetens behov, og når man bygger ut, må man samtidig ta høyde for nye tider og nye aktiviteter.


Vedtaket som ble gjort i menighetsmøte lyder "Herøy Frikyrkje går inn for å utvide kyrkja i henhold til dei planane som ligg føre, med oppstart så snart det økonomiske grunnlaget er til stades".

"Hvorfor en utviding av Frikyrkja?" slik innledet pastor Erhard Hermansen sin andakt på menighetsmøte, og sa mellom annet dette "Et nytt kirkebygg handler om et sted å betjene hverandre. Det handler om et møte mennesker imellom og mennesker og Gud. Det handler om et senter for evangelisering og menighetsvekst, og et sted der barn, unge, voksne og eldre kan vokse i forhold til seg selv, til andre og til Gud. Det handler om et trygt sted for barn og unge og vokse opp, og der vi gir mennesker et møte med Jesus Kristus, Han som er veien, sannheten og livet. Et nytt kirkebygg handler om å være nær Guds visjon, om å se ikke kristne mennesker frelst og lagt til menigheten. Et nytt kirkebygg er kun et bygg, men målet er å fylle det med mennesker, levende steiner. På en slik måte handler et nytt kirkebygg om å gripe Paulus sine ord "Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst". Å utvide kirken gir rom for vekst. Et nytt kirkebygg handler om å gi verden, det vil si, vårt nærmiljø et signal om at nok ikke er nok. Vi ønsker enda flere mennesker med i Guds rikes arbeid, vi ønsker en kirke der det er rom for alle mennesker, alle behov og lengsler. Et nytt bygg handler om Apg. 2.42-47 "Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles. De solgte sine eiendommer og annet gods og delte ut til alle etter som enhver trengte det. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten".

Leder i økonomikomiteen for ny kirke, Jan Magne Goksøyr sier "Det viktigste nå er å få presentert prosjektet på en slik måte at folk får lyst til å være med. Det er viktig å gjøre prosjektet til hele menighetens, slik at alle får oppleve at dette er noe man er en del av".

I disse dager arbeides det med å konstituere plan- og byggekomite, teknisk komite og innredning- og utsmykningskomite.

"Det er et nytt og spennende kapittel i menighetens historie vi tar fått på når vi nå har gjort vedtak om å bygge ut kirken", sier pastor Erhard Hermansen. "Den nye kirken vil fremstå med et moderne preg og kapasiteten vil være tre ganger så stor som det bygget vi har i dag".

"Jeg gleder meg virkelig hver gang jeg passerer anleggsarbeiderne utenfor kirken og vet at det arbeidet de nå gjør bereder grunnen for vårt nye kirkebygg. Jeg ser frem til utvidet kapasitet når det gjelder å invitere med venner som vi ønsker å gi et møte med Guds nåde, slik den møter oss i Jesus Kristus, sier Erhard Hermansen