Bibeldagen 2009 i Herøy Frikyrkje

Av: Administrator
31/01-2009

Bibeldagen 2009 er i år lagt til 8. februar og har i tillegg til økt fokus på bibelbruk i eget land, fokus på bibelmisjon i Russland. Russland er vårt store naboland i øst, som strekker seg fra Finnmark i vest til Stillehavet i øst, over hele 11 tidssoner. I 2009 markeres 20-årsdagen for Berlin-murens fall. Det ble innledning på store endringer i Øst som medførte sammenbrudd for både Sovjetunionen og de regjerende kommunistpartier.


- Kristendommen er dypt forankret i den russiske kultur, sier Nikolay Kournikov i Det russiske bibelselskap. - Men i dag er det mange som ikke kjenner Bibelen. Sju tiår med kommunistisk ateisme, så vel som dagens sekulære situasjon, gir oss store utfordringer i bibelarbeidet.

I takknemlighet over et åpnere samfunn i øst, og i en erkjennelse av at svært mye ennå er ugjort, samler vi inn midler til bibelarbeidet i Russland.

Bibler til russiske skoler
Det er bred aksept i det russiske samfunn for at kristendommen er landets bærende religion, og for at Bibelen formidler verdier som det er nødvendig å kunne for å forstå landets historie, kultur og litteratur. I samarbeid med skolemyndighetene har Bibelselskapet satt sammen en pakke som består av bibler og undervisningsmateriell til bruk i skolene.

Bibler til alle
Russland er verdens største land. Det er et stort behov for å distribuere bibler til øde steder i landet. Mange mennesker er fattige av ulike grunner. Pensjonistene er hardt rammet, men også mange andre som ikke har fått del i velstandsutviklingen. Derfor er det behov for hjelp til å holde prisene nede slik at alle skal ha råd til å kjøpe seg sin egen bibel.

Oversettelse
Det er mange etniske minoriteter i Russland. Bibelselskapet har tatt et spesielt ansvar for de store folkeslagene som ikke er russisktalende, slik at de også skal få Bibelen på sitt eget språk. Det er også viktig å gi de små språkene oppmerksomhet, og barnebibel på kildin-samisk på Kola er her et eksempel.

Det norske Bibelselskap har en visjon om å tilby bibelen til en pris folk kan betale og på et språk folk forstår.

På bibeldagen 2009 får vi besøk av Den norske Kyrkje og sokneprest Ole Brubakk taler.