Vi er skapt til fellesskap
Med kvarandre, men først og fremst med Gud

Av: Administrator
05/05-2018

Laurdag 28. og søndag 29. april vart desse 17 konfirmantane konfirmert i Herøy Frikyrkje. Saman med pastor Erhard Hermansen og ungdomsarbeidar Linn Therese Sævik hadde dei førebudd nokre flotte konfirmasjonsgudstenester der fokus var på det dobbelte kjærleiksbodet om å elske Gud og sin neste. I si tale tok pastor Erhard Hermansen utgangspunkt i Kristuskransen med eit særskilt fokus på dei to raude kjærleiksperlene som representerar Guds uendeleg kjærleik og vår kjærleik. Jesus seier «Eit nytt bod gjev eg dykk: De skal elska kvarandre. Som eg har elska dykk, skal de elska kvarandre. På det skal alle skjøna at de er mine læresveinar: at de har kjærleik til kvarandre.» (Joh. 13.34-35)


1. rad frå venstre Kamilla Bjørlykke Storøy, Thomas Andre Herskedal, Hanna Husøy og Aron Reite Keyn
2. rad frå venstre Glenn Are Elveseter, Catrina Sofie Helsem Leine, Cliff Kopperstad Nysæter og Kobe Bryant Simbi
3. rad frå venstre: Maria Igesund Berge, Iver Sævik, Håvard Nerland Madsen, Jonfred Hagemann Ervik og Agate Kvalsund
4. rad frå venstre: Balder Gjelseth, Julie Stakkestad Stenersen, pastor Erhard Hermansen, ungdomsarbeidar Linn Therese Sævik, Tarjei Frøystadvåg Frøysa og Teodor Torgersen Nærø.