Ein Gud for dei mange
Temakveld med Helge Simmonnes

Av: Administrator
21/05-2017

Tidligere sjefredaktør Helge Simonnes i avisen Vårt Land kommer til Herøy Frikyrkje søndag 28. Mai kl.19.30. Simonnes har utgitt boka «En Gud for de mange», som handler om hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hvordan troende bidrar til det. Boka har fått mye oppmerksomhet i media. Forfatteren har skrevet 12 historier om ikke-troende som betrakter kirke og kristenliv. Etter hver historie deltar Den norske kirkes tolv biskoper i refleksjonssamtaler.


Helge Simonnes

Utgivelsen på Kagge Forlag er støttet av Fritt ord, og direktør Knut Olav Åmås har sagt følgende om boka: »Den er lærerik, kritisk, viktig og særs refleksjonsskapende. Kirken trenger den, samfunnsdebatten behøver den»

Bakteppet for boken er at det i 2017 er fem hundre år siden Martin Luther startet reformasjonen. Nå skjer det store endringer i kirkebildet. Det formelle skillet mellom stat og kirke er nylig foretatt. For folkekirken peker alle statistikker nedover: Stadig færre døpes, konfirmeres og deltar i gudstjenestelivet. Hva er egentlig fremtiden for det største kirkesamfunnet i Norge?

Simonnes vil belyse disse utfordringene i foredraget: ”500 år etter Martin Luther – skyver kirken folket fra seg?”. Det vil bli gitt mulighet til å kjøpe boka.