Tilsynsbesøk med tilsynsmann Bjørn Roger Stien

Av: Administrator
12/10-2015

Det er igjen klart for tilsynsbesøket. Tilsynsbesøk i menigheten gjennomføres ordinært hvert tredje år. Tilsynsbesøket legges opp både med sikte på vurdering av arbeidet siden siste tilsynsbesøk og planlegging av fremtidig arbeid.


Bjørn Roger Stien

Under tilsynsbesøket skal vår tilsynsmann Bjørn Roger Stien i tillegg til å gjennomgå kirkebøker og protokoller, ha samtaler med ansatte, flere råd og utvalg, samt lede menighetsmøte søndag etter gudstjenesten. Målet med disse samtalene og møtene er å drøfte ulike sider ved menighetens liv og virke.

Bjørn Roger Stien taler også på gudstjenesten søndag kl.11.00 og på ungdomsgruppa SJU søndag kl.19.00

Ønsker du en samtale med tilsynsmannen, treffer du ham på kontoret fredag mellom kl.17.00 og 19.00.

Programmet for tilsynsbesøket er følgende:

Torsdag 15.10.
kl.19.00 Møte med diakonrådet

Fredag 16.10.
kl.10.00 Samtale med Thea F. Kopperstad
kl.13.00 Samtale med Erhard Hermansen
kl.17.00 Treffetid på kontoret for menighetens medlemmer
Ønsker du samtale med tilsynsmann Bjørn Roger Stien på annet tidspunkt ta kontakt med kontoret.
kl.19.00 Møte med eldsterådet

Lørdag 17.10.
kl.10.00 Møte med FriBU
kl.12.00 Felleslunsj og møte med menighetsrådet
kl.14.00 Samtale med Geir M. Lande

Søndag 18.10.
kl.11.00 Gudsteneste
kl.13.00 Menighetsmøte
kl.19.00 Ungdomsgruppa SJU