Konfirmasjon i Frikyrkja

Av: Administrator
03/05-2014

Søndag 27. april ble 7 flotte ungdommer konfirmert i Herøy Frikyrkje. En fullsatt kirke bivånet seremonien, hvor konfirmantene svarte på spørsmål og deltok med bibellesning og bønner.


Konfirmantene sammen med ungdomspastor Geir M. Lande etter gudstjenesten 27. April

Det er alltid høytidsstund i kirka når et år med undervisning og fellesskap fullføres med konfirmasjonsgudstjeneste, spenning utløses og gleden kommer fram. Konfirmantene ble bedt for og fikk med seg en gave og personlig hilsen med bibelvers. Herøy Gospelkor og et gudstjenesteband sto for den musikalske innramminga, noe som satte et flott preg på programmet. Med strålende vær på utsida også var det mye flott som bygde opp under denne dagen, «dagen vi alle hadde sett fram til»


Herøy Gospelkor deltok med sang på konfirmasjonsgudstjenesten.

Konfirmantåret i Frikirka begynte tilbake i august 2013 med foreldremøte og presentasjon av konfirmantene i en gudstjeneste. VI har siden det hatt undervisning annenhver torsdag og konfirmantene har selv sørget for «pausemat» til disse samlingene. Gjennom året konfirmanten vært med på et bestemt antall gudstjenester og ungdomskvelder. Vi samarbeider også med Sula Frikirke og har hatt overnattingstur på Bondalseidet og tur til ungdomsfestivalen Impuls i Trondheim sammen med konfirmanter og ungdom derfra.

Vi har også i flere år hatt felles møtepunkter med konfirmantene i den Norske Kirke. I år deltok vi på en fellessamling med besøk av Roadservice, og deltok på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Konfirmantkulla i Frikirka er ikke så store og vi gleder oss over at flere melder seg til konfirmasjon i Herøy Frikyrke. I år hadde vi 2 fra indre Herøy også.