Sendt for noe større!

Av: Administrator
30/03-2014

Sammen med mer enn 800 personer fra 15 organisasjoner og kirkesamfunn deltok pastor Erhard Hermansen og barnearbeider Thea F. Kopperstad på konferansen ”Sendt for noe større” denne helgen. Konferanse som var i regi av DAWN (Discipling a whole nation) hadde fokus på menighetsplanting og evangelisering.


Barnearbeider Thea F. Kopperstad og pastor Erhard Hermansen deltok på konferansen «Sendt 2014» som hadde fokus på menighesplanting og evangerlisering.

”2014 er jubileumsåret for Norges grunnlov. Kristne ledere i tidligere genersjoner kalte Bibelen og Grunnloven for det norske folks to øyenstener. Dette har gjennom historien vært viktige bidragsytere til vårt frie og fredelige samfunn”.

Slik innledes oppropet som under konferansen lørdag ble signert av representanter fra de femten organisasjoner og kirkesamfunn.

- Sammen med mer enn 800 fra 15 organisasjoner og kirkesamfunn er vi blitt utfordret til å være med på å plante 400 nye menigheter innen 2025, sier Erhard Hermansen. - En menighetsplanter fra Estland understreket at ledere skal trene, utruste og sende sine beste ledere ut for å nå nye mennesker, sier Erhard Hermansen.


På konferansen deltok mer enn 70 fra Frikirken som på egen samling fikk dele erfaringer, og samtale om hva som har vært gjort og hva som er målet fremover.

Stor mobilisering for menighetsplanting og evangelisering

- Konferansen er en del av en større mobiliseringsplan for planting av nye menigheter og fellesskap i Norge. Målet er å mobilisere kirkesamfunn og organisasjoner til å sett enda mer fokus på å nå ut til nye, til beste for nasjonen, sier Hermansen.

- «Skal vi gjøre opp status og være ærlige om dagens situasjon, må vi erkjenne at vi som kirke har kommet til kort. Vi er i ferd med å miste fotfestet fordi vi har rokket ved rotfestet. Vi har gått på kompromiss med Bibelen», står det i et oppropet, sier pastor Erhard Hermansen

- Vi erkjenner i oppropet at vi ikke har lykkes i å gi evangeliet til neste generasjon, og at vi ikke har vært tro mot oppdraget. Men nå går vi til Gud og ber om nåde, i en erkjennelse av at Guds Ord må løftes høyere, sier Andreas Nordli, styreleder i DAWN.

I jubileumsåret for Norges Grunnlov underskrev toppledere og folk nedover i organisasjonene under på at de vil arbeide for å plante 400 nye fellesskap og menigheter i Norge fra 2015 til 2025, og trene 4000 pionerer og menighetsplantere. Det er med andre ord snakk om 40 nye menigheter i året, og nesten en menighet i uken.


Barnearbeider Thea F. Kopperstad underskriver oppropet som blant annet sier at «Vi vil formidle evangeliet om frelse for alle mennesker og plante nye fellesskap på steder med få eller ingen aktive kristne i dag»

For å nå nye generasjoner med evangeliet

- Det er store ambisjoner for arbeidet de neste ti årene, men skal vi lykkes med å gi evangeliet videre til nye generasjoner må vi også ha høye mål for vårt arbeid, sier Erhard Hermansen. - Frikirken hadde en aktiv tid med menighetsplanting for et par tiår siden, nå trenger dette arbeidet igjen å skyte fart, understreker han. Fra Frikirken deltok rundt 70 personer på konferansen.

24. april skal alle eldsteråd i Frikirken på Sunnmøre samles for å snakke om hva de kan gjøre for å være med på å starte nye menigheter, da fortrinnsvis på Sunnmøre.

Pastor Erhard Hermansen understreker at både i Ålesundsregionen og på Søre Sunnmøre er det behov for flere menigheter, og at Frikirken ønsker å være en del av denne satsingen.

Misjonale menigheter og godhetsbevegelse

Flere av innleggende under konferansen går hånd i hånd med Frikirkens satsning på misjonale menigheter. Hanne Therese Loftesnes i GodhetNorge og pastor Martin Cave i IMI kirken understreket hvordan godhet, små ting gjort med mye kjærlighet, kan forandre verden. Derfor lød oppfordringen, bare gjør det!

- Vi tror på en Gud som er kilden til alt godt, sa Loftesnes, og understreket samtidig at Gud kaller oss til å gå med godhet og utfordret til å tenke over hvem Gud kaller deg til, og hvem han kaller deg til å gå sammen med.