En av disse blir ny synodeformann

Av: Administrator
17/03-2014

Pastor Erhard Hermansen er en av tre kandidater til å ta over som synodeformann etter Arnfinn Løyning. De andre kandidatene er Jarle Skullerud (Bamble Frikirke) og Gunnar Johnsen (Oslo Storbymenighet).


Budbæreren

Frikirkens avis, Budbæreren presenterte i sist nummer valgkomiteens tre kandidater til formannsvervet i Synodestyret. Valgkomiteens fulle innstilling til Synodestyret blir offentlig 1.april, men komiteen har latt det være opp til kandidatene å gå ut med sitt kandidatur.

Du kan lese mere her: http://www.budbareren.no/en-av-disse-blir-synodeformann