Pastor Soboka Tesso i Frikyrkja

Av: Administrator
08/03-2014

Pastor Soboka Tesso fra Mekane Yesu Kirken i Etiopia besøker Herøy Frikyrkje 4.-7 april. Pastor Tesso har opplevd kraftig forfølgelse, men ved Guds hjelp har han fått være en viktig menighetsleder i mer enn tretti år og vært med å plante ti dattermenigheter.


Pastor Soboka Tesso

Pastor Tesso ble født i 1955 i Wollga i vest Etiopia. Hans far døde mens han ennå var liten og han vokste opp med mor, to søstre og seks brødre.

Mine foreldre var nominelt kristne, men de tilba avguder, sier Tesso.

Da han var syv år gammel hørte han om Jesus Kristus og ble døpt ved hjelp av svenske misjonærer i NEDJO. - De hjalp meg på skolen og har støttet meg slik at jeg har fått gå på skole helt til fullført teologistudiet, sier Soboka Tesso.

I 1983 giftet han seg med Mrs. Mulatua Terefe, og de har fire døtre.

Da Soboka Tesso var ferdig med teologistudiene møtte han kraftig forfølgelse fra det kommunistiske regjeringsregime, men det var Guds plan at han skulle arbeide som pastor, og Soboka Tesso forteller at Gud gav og gir ham styrke til å overkomme alle utfordringer og hindringer.

Pastor Tesso er i dag pastor i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Han har ledet samme menighet i tretti år, samtidig som han har vært med å plante ti dattermenigheter. I dag driver de arbeid på fem nye steder som de håper skal bli permanente menigheter om ikke lenge.

Soboka Tesso  er opptatt av evangelisering og menighetsplanting, og små utviklingsprosjekt.

Pastor Tesso er et varmt hjerte og et stort engasjement, og hans ønske er å kunne fortsette som en frimodig tjener og arbeider i Gudsrike fremover.

- Vi ser frem til Soboka sitt besøk, sier pastor Erhard Hermansen, som oppfordrer alle til å holde av helgen og få med seg møtene med Soboka.