Regnbuen er et håpstegn

Av: Administrator
07/03-2014

Aase Nerem Bø er Kirkens Nødhjelp kontakt i Herøy Frikyrkje. På kirketorget i Herøy Frikyrkje har hun laget til regnbuekalenderen og et bønnetre. – Regnbuen er et håpstegn, et symbol på pakten som Gud inngikk med Noah etter storflommen som hadde utryddet alt liv – nesten.


Bønnetre

Gud sa: ”Når jeg samler skyer over jorden og buen blir synlig i skyene, da vil jeg tenke på pakten mellom meg og dere og hver levende skapning, alt kjøtt og blod. Aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt kjøtt og blod. Når buen viser seg i skyene, vil jeg se den og tenke på den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, alt kjøtt og blod på jorden.» 1.Mos 9,14-16

Ved regnbuekalenderen kan du ta en tråd, be en kort bønn som er beskrevet over hver av trådene, for deretter å knytte tråden til bønnetreet. – Når påsken kommer vil treet være fylt med tråd i alle farger som et vitnesbyrd om alle bønner som er bedt for mennesker over hele verden.

På hjemmesiden til Herøy Frikyrkje vil du gjennom fastetiden bli kjent med de samme menneskene du møter på regnbuekalenderen. Les deres historie og la det utfordre deg. For som moder Teresa sa; det er de små tingene som blir gjort med mye kjærlighet som vil forandre verden.