Thea er vår nye barnearbeider.

Av: Administrator
17/09-2013

Søndag 25. August var en stor dag i menigheten. Da ble Thea Frøystad Kopperstad innsatt som barnearbeider i Herøy Frikyrkje, og skal arbeide med menighetens barne- og familiearbeid.


Thea F. Kopperstad ble innsatt som barnearbeider i menigheten 25. August (Foto: Sigbjørn Myren)

I tillegg til stillingen som barnearbeider er Thea også ansatt som nettverksleder i FriBU, men har permisjon fra denne jobben dette semesteret for å avslutte sitt arbeid i Sirlihaugen barnehage.

Thea har vært aktiv som frivillig medarbeider i mer enn 20 år, og er blant annethovedleder i barnekoret Lisje-Frik. Hun har vært engasjert i FriBU både regionalt og nasjonalt og vi er stolte og glade for å ha fått Thea i staben.

Som barnearbeider skal Thea jobbe med trosopplæringsplanen, søndagskolen, familiegudstjenestene og generell oppfølging av ledere i barnearbeidet.


Pastor Erhard Hermansen ønsket Thea velkommen som barnearbeider og hilste henne med Johannes 15.4-5 hvor Jesus sier "Bli i meg så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjør". (Foto: Sigbjørn Myren)


I talen understrekte Thea viktigheten av å kunne stole på hverandre og på Gud, og illustrerte dette ved å stole på sine nye kollegaer idet hun falt bakover fra talerstolen. (Foto: Sigbjørn Myren)