Barn og unges mediahverdag
Temakveld med Barnevakten

Av: Administrator
30/04-2013

Tv, internett og spill på skjerm er en del av barn og ungdomshverdag. Undersøkelser viser at når de norske barna blir ungdommer minker aktivitetsnivået til det nest laveste i Europa. Helsedirektoratet viser til at norske gutter mellom 11 og 16 år sitter foran PC og TV 40 timer i uken. Gutter på 15 år sitter stille 70 prosent av dagen. Også jenter sitter mer og mer stille med en aktivitet på skjerm.


Illustrasjonsfoto fra Barnevakten.no

"Skjerm-tid" er et begrep i flere hjem og mulighetene for bruk av skjerm er mange! Hvordan kan vi voksne være positivt engasjert i barn og ungdoms mediahverdag? Hvordan kan vi være gode forbilder for bruk av media? Hvordan sette gode grenser for de barna og ungdommen vi har ansvar for? Dette er noen av mange spørsmål Barnevakten kommer til å berøre på temakvelden i Herøy Frikyrkje torsdag 2. mai. Det er et åpent foredrag for alle interesserte med muligheter for spørsmål og prat etterpå.

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er "Trygghet og medieglede" og de vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Barnevakten jobber ut fra FNs barnekonvensjon som understreker barnas rett til å bruke mediene og deres krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig. Barnevakten har også fokus på å hjelpe foreldre til å delta aktivt i barnas mediehverdag gjennom å formidle nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy. Barnevakten retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom.