Møter med evangelisk Svein Nordvik

Av: Administrator
03/11-2012

Søndag kveld kommer Svein Nordvik til Herøy Frikyrkje. Svein Nordvik er tidligere rusmisbruker og kriminell, men ble frelst på Evangelisenteret og har nå en brann etter å se Norge bli frelst.


Han arbeidet 13 år i Evangeliesenteret før han startet den tverrkirkelige stiftelsen Evangeliet Ut Til Folket. Nå reiser han land og strand med team og har møteserier i forskjellige menigheter. De reiser også rundt på skoler og ungdomsklubber og har rusforebyggende arbeid, og de får være med å snu trenden med rus i landet vårt, for ungdommene tenker seg om og ønsker å forandre holdninger.

Søndag taler han på møte kl.18.00 og på ungdomsmøte kl.19.00.