Om Geir M. Lande

Geir M. Lande er ungdomspastor i Herøy Frikyrkje.

Konfirmasjonsåret i Herøy Frikyrkje

Av: Geir M. Lande
07/05-2012

Søndag 29. april var konfirmasjonsdagen i Frikirka i år. Det ble en flott gudstjeneste i det velsigna gode vårværet. Herøy Gospelkor sang, Pastor Geir M. Lande talte om å søke Gud først, å dele i fellesskap og tjene hverandre. I sentrum stod 4 flotte konfirmanter som glade og letta kunne gå ut til tonene av Glory, glory, Halleluja! Og med det var konfirmantåret 2011-2012 offisielt over.


Året har gått fort og vi har hatt mange gode samlinger. Nytt av året var at Frikirkene på Sunnmøre har samarbeidet om turer og felles undervisningsdager. Fire konfirmanter fra Ørsta, tre fra Sula og fem fra Herøy har vært samlet jevnlig både på høsten og våren. Det har blitt flere overnattinger enn før, flere dagsturer og flere nye venner i løpet av konfirnantåret.

Hvert kull er forskjellig og siden det er en liten gruppe i Frikirka legger vi vinn på å tilpasse opplegget til gruppa. I år har vi hatt en gruppe som har vært engasjerte fra første stund, og dermed har de vært med på alt som har skjedd og til og med tatt mange initiativ selv. Et høydepunkt var gudstjenesten de lagde og gjennomførte selv fra A til Å. Pastoren fikk bare være med på siden.


Det blir fort sosialt og kjekt når en er en gruppe på fem pluss leder og det er ikke alltid vi følger oppsatt program. Vi bruker en perm som Frikirken har laget som går igjennom de sentrale emnene i kristen tro. I tillegg har vi fått mange ekstra impulser gjennom turene og fellesskapet med de andre konfirmantgruppene. I november var vi i Sula da de hadde Impuls-Experience helg og det gav oss en forsmak av årets hovedtur, nemlig på Impuls i Trondheim:

Impulser i Trondheim

Det var en gang en menighet nesten helt ytterst på den ”nøgne ø”
I menigheten var det ei lita gruppe konfirmanter som ville mere
Sulalendinger og Ørstinger ble tilkalt og vips, så var vi flere
Det var kjekt å være sammen, men burde vi ikke reise over dammen?
For å få noen gode impulser til vårt liv som konfirmanter?
Som sagt så gjort, og reisen gikk med buss til trønderhovedstaden

Impuls i Trondheim er en ungdomsfestival med et klart Jesus-fokus gjennom forkynnelse, lovsang og seminarer. For fjerde gang reiste Herøy-konfirmanter i lag med ungdomsgruppa og konfirmanter fra Sula Frikirke. I år ble også konfirmantene fra Ørsta med, fire i tallet. Og som forventet ble det en vellykket tur, på tross av såre halser og truende feber ved avreise. Å sove på flatseng på et klasserom med 45 gutter og fem utsendte pastorer og ledere er en opplevelse av blandet kaliber, men for to netter går det bra. Programmet på festivalen er nemlig lagt opp med sein start på dagen og ei god pause på ettermiddagen, så selv om det i løpet av 44 timer er fire møter, Celebrations, som alle varer i rundt to timer, to seminarer på en time hver og konsert eller underholdning seint fredag og lørdag kveld så blir det ikke for mye. Tid til gruppesamtaler etter møtene fikk vi også. Ryktene forteller at flere nye venner ble vunnet, en leder ble helbredet ved forbønn og alle låt vel på vei heim.

Så hvilke impulser fikk vi? Vi fikk lære nye lovsanger på norsk med tekster som handlet om Guds lys i verdens og vårt mørke. Forkynnelsen handla i år om at vi som tror på Jesus er i kraft av å være Guds barn også arvinger til Guds himmelske rike! Vi har dobbelt-borgerskap, vi er nordmenn og samtidig tilhører vi Gud. Guds rike er et annerledes rike hvor vi har fått tilgang til alt Gud har å gi oss, slik at vi kan gå ut i hele verden og være kirke, som er Jesu legeme på jord. Vi har fått nåde, kjærlighet, glede og fred fordi Gud elsker oss over alt. Det utruster oss til å gå ut til vår neste og formidle den glede, kjærlighet og fred vi har funnet i Jesus, fordi Gud elsker også vår neste over alt.