Herøy Frikyrkje er medeier i nytt sjelesorgssenter

Av: Administrator
25/01-2012

Fermate Sunnmøre er navnet på det nye sjelesorgssenteret på Sunnmøre og mandag 23. januar kl 18 inviteres du til åpningsfest i Ålesund Bedehus.


De fleste av oss trenger i blant å snakke om det livet byr på av utfordringer, opplevelser og relasjoner. Ikke alle har noen å snakke fortrolig med. Hos Fermate Sunnmøre kan du få samtale med utdannede og erfarne samtalepartnere som kan følge deg et stykke på vegen. Vi ønsker å møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe den enkelte til å ta egne, gode valg og ansvar for eget liv.

Fermate er et tilbud for mennesker som trenger noen å gå til når livets virkelighet krever det. Fermate er et sted der mennesker møter omsorg og respekt uansett livssituasjon og livssyn! Fermate tilbyr sjelesorg og veiledning bygd på kristen tro og etikk! Fermate er et sted der mennesker kan få hjelp til å leve troens liv og handle til beste for seg selv og sine medmennesker! Fermate er et sted der du kan få arbeide med dine relasjoner.

Eierskap

Ressurssenterets eiere er Sunnmøre Indremisjon, Frikirkene på Sunnmøre og Normisjon

Basis

Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter.

Verdier

Kristen tro og etikk ligger til grunn for vårt menneskesyn og vårt møte med medmennesker. Vår holdning til mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom: Nærhet til mennesker ved å være tilgjengelig, tydelig og lyttende. Nærhet til Gud- ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje i Guds ord og bønn. Nærhet til eget liv – ved å fremme åpenhet , ærlighet og sannhet. Sjelesørgere og veiledere hos Fermate Sunnmøre ønsker å skape trygge rammer og er underlagt taushetsplikt. Ønsker dere veiledning, delta på kurs eller arrangere kurs, ta kontakt med Iris og Anne Line i Fermate Sunnmøre.

Fermate tilbyr følgende kurs:

  • “Ta vare på deg selv og andre”
  • Samlivskursene Prep og Godt Samliv
  • “Å være leder – tillit makt og ansvar”

Bli med på åpningsfesten

Herøy Frikyrkje er medeier i det nye sjelesorgsenter på Sunnmøre, og mandag 23. januar kl 18 inviteres du til åpningsfest i Ålesund Bedehus. Oddgeir Nossen blir med og spiller og synger, det blir hilsener, kaker og kaffe. Professor i sjelesorg ved Høyskolen Diakonova vil holde åpningsforedrag om "sjelesorgens hemmelighet", og det nye sjelesorgsenteret blir selvfølgelig skikkelig presentert. Vi tror senteret kan bli til stor velsignelse for mange i regionen vår. rg ved Høyskolen Diakonova vil holde åpningsforedrag om "sjelesorgens hemmelighet", og det nye sjelesorgsenteret blir selvfølgelig skikkelig presentert. Frikirkene på Sunnmøre står sammen med Indremisjonen og Normisjon bak etableringen av Fermate. Vi tror senteret kan bli til stor velsignese for mange i regionen vår.

Trenger du noen å snakke med, eller vil vite mer se fermate-sunnmore.no for mer informasjon