Små ting gjort med mye kjærlighet vil forandre verden!

Av: Erhard Hermansen
23/12-2011

I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn. Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei. Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song: «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei. Lukas 2.1-20


”Vi trenger noe nytt” sier vi ofte… Som når kona mi tar en titt i klesskapet og fortviler over at alt kjennes ”oppbrukt”…, eller når vi oppdager at ungene har blitt større og plassen i bilen for liten. ”Vi trenger noe nytt”. Noen ganger hører vi også folk si ”Det er gammelt nytt”. Noe vi tror er en nyhet viser seg å ikke være det…! Men det er ikke alltid slik at ”vi trenger noe nytt”, at alt er oppbrukt, eller at noe er ”gammelt nytt”

I møte med julen møter vi en gammel historie, men den er dagsaktuell. Når vi hører om barnefødsel i Betlehem, englesang på Betlehemsmarken og visemenn på reise hører vi også en dagsaktuell historie.

For grunnen til at Jesus kom var for å bygge bro mellom Gud og mennesker.

Johannes forteller oss at Gud elsket verden så høyt at han sendte Jesus til jorden, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.

Gud elsker oss så utrolig høyt. Helt fra Gud skapte de første menneskene så han på menneskene og jublet fordi alt var så fantastisk, menneskene var helt fantastiske. Gud så på alle de forskjellige menneskene, som kan så mye forskjellig, og tenkte; Du er bare helt fantastisk!

I forbindelse med noen juleandakter hadde jeg for noen år siden med meg rundt et stort hjerte. Hjertet var et symbol på Guds hjerte og spørsmålet jeg stilte var; Vet du hvem som bor i Guds hjerte? Så hadde jeg limt inn et speil i hjertet og når hjertet ble åpnet og folk fikk se inn i Guds hjerte så de seg selv.

Og det finnes ikke noe som er vakrere enn nettopp det. Du bor i Guds hjerte! Du er den største skatten som finnes! Du er helt fantastisk! Gud elsker deg og vil hjelpe deg, og fordi han elsker deg vil han også hjelpe deg når ting går galt. Når vi har gjort noe galt vil han hjelpe oss med det. Vi kan be om tilgivelse og så får vi det.

Til jul i fjor fikk jeg en helt spesiell julegaven, en liten engel laget av kvinner i Tanzania som har hatt vonde og traumatiske opplevelser, og som nå er i rehabilitering etter underlivsskader. I brevet som fulgte stod det; ”Det har vært en glede for dem å lage disse englene og tenke på det gode budskapet englene er bærere av, og at de nå kan få dele englene og gleden med oss”.

Engelen er liten, men kommer med nyheter om en stor glede. Engelen som kom til gjeterne, sa ”Vær ikke redde, jeg kommer med bud som en stor glede, en glede for hele folket i dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Kristus Herren, og dette skal dere har til tegn, dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe”. Gå og se, sa engelen, Guds kjærlighet blir gjort synlig i verden, dere kan se det og kjenne på den! Gjeterne ble redde av det de så og forskrekket over det de hørte. Men de gikk, og de fant.

Kjennetegnet på en engel er at den kommer med gledesbud. Og vi kan oppleve glede gjennom mennesker som har egenskaper som vi ville tillegge en engel. Men de kan være så ”vanlige”, så hverdagslige, eller så små at vi ikke legger merke til dem.

Kvinnene i Tanzania som laget engelen jeg fikk i fjor, fikk vite om et sted der Guds kjærlighet blir gjort synlig og konkret. De gikk, og de fant – et senter for kvinner som har hatt vonde opplevelser. For disse kvinnene – og for alle andre som får hjelp i en livskrise eller en annen vanskelig situasjon, kan dette forandre livet. Vi kan være med på å gi mennesker oppreisning og liv. For Gud vil bruke oss til å virkeliggjøre sin kjærlighet i verden. Jeg besøkte i 2001 en kirke i Cincinatti i USA. De hadde et motto som var gravert inn i kirkemuren utvendig ”Små ting gjort med mye kjærlighet vil forandre verden”.

Derfor er julen en tid der Guds kjærlighet og hans frelse blir synlig midt iblant oss, og en tid der vi utfordres til å gjøre godt mot alle – for små ting gjort med mye kjærlighet vil forandre verden!

Med ønske om en fredfull julehøytid!