Vi er levande steinar!

Av: Administrator
24/11-2011

Geir Rosseland har skrive eit dikt som han har tilegna alle dei som var med på å bygge det nye kyrkjebygget. Takk for det flotte diktet, Geir!


Eldsterådet sin formann Jon Peter Frøystad tok med Geir Rosseland på ein prøvetur på scenen i den nye kyrkja i vekene før opning.

Vi er levande steinar.

Vi er levande steinar.
Bygd opp av Gud.
Han som holder heile bygget oppe.
Jesus er grunnsteinen som vi må bygge på.
Uten ham faller huset sammen.
Ingen kan bygge på noen anna enn ham.
Da faller huset sammen,

Vi er levande steinar
som bygger Gudsrike her på jord.
Vi gir av vår tid.
Jesus har sagt at vi skal gå ut
Og vinne andre for ham.
Slik at flere kan komme inn i hans rike.

Vi er levande steinar.
Vi står sammen og bygger opp hverandre.
Jesus holder oss sammen .
Han er den faste steinen som vi må bygge på.
Han er den som holder oss oppe.

Vi er levande steinar
Som bygger Guds kirke her på jord.
Noen graver kirka slik at han kan stå på trygg grunn.
Grunnen er Jesus den faste klippe grunn.
Han holder i storm og stille vær.
Jesus holder oss sammen.