Hjelp de sultrammede på Afrikas Horn

Av: Administrator
28/08-2011

Ifølge FNs nødhjelpsorganisasjon OCHA er 12 millioner mennesker på Afrikas Horn rammet av tørke og matmangel. Situasjonen betegnes som den verste på 60 år i de mest utsatte områdene.


- Befolkningen i Somalia, Etiopia og Kenya trenger all den hjelpen de kan få utenfra, sier Gaim Kebreab, Kirkens Nødhjelps områderepresentant i Somalia/Kenya.

FN beregner at omfanget av mennesker som vil trenge humanitær assistanse vil kunne øke med 25 prosent i tiden fremover.

I Somalia

Kirkens Nødhjelp er blant svært få organisasjoner som jobber i de områdene som er aller hardest rammet i Somalia. Her har Kirkens Nødhjelp lenge hatt folk på bakken, og jobber gjennom et sterkt lokalt nettverk som sikrer rask respons og effektiv hjelp.

Innsatsen redder liv, og den er også viktig fordi den bidrar til at færre blir tvunget til å flykte fra sine hjem.  

Kirkens Nødhjelp deler ut mat til 30.000 mennesker i 45 forskjellige landsbyer i Gedoprovinsen, sør i Somalia. Kirkens Nødhjelp distribuerer vann til 100.000 mennesker. En container med proteinkjeks (BP5) ble sendt til Somalia for å forsterke denne innsatsen. Kjeksene har nå kommet fram, og vi er i full gang med utdelingen. Kirkens Nødhjelp deler også ut en en spesiell næringsblanding - unimix - til barn som er spesielt underernært.

Kirkens Nødhjelp er rede til å skalere opp og forlenge denne innsatsen, blant annet med mat- og vanntiltak til 115.000 i Nord-Gedo, dersom de får tilgang til mer midler.

I tillegg planlegger Kirkens Nødhjelp mer langsiktige tiltak for å støtte 150 000 mennesker når de skal gjenoppbygge livene sine igjen etter katastrofen. Såkorn, jordbruksredskaper og støtte til inntektsgenererende aktiviteter for kvinner vil være blant de langsiktige tiltakene.

I Etiopia

I flyktningleirene i Dolo Ado-området i Etiopia, på grensen til Somalia, fokuserer Kirkens Nødhjelp på vann, sanitær og hygiene. Rundt 120 000 flyktninger holder til her, og vannmangelen i det tørre området er prekær.

I Dolo Ado skal Kirkens Nødhjelp bore brønner for å sikre folk rent vann. Planen er å bore fire brønner i leirene, og fire brønner i vertssamfunnet (lokalsamfunnet). Kirkens Nødhjelp skal dele ut nødhjelpspakker med sanitærutstyr og skal bygge rundt 50 latriner i leirene. Sammen med Kirkens Nødhjelps partner LWF vil de spre kunnskap om god hygiene.  

I Kenya

I Mandera-området, nordøst i Kenya, er Kirkens Nødhjelp i gang med utdeling av proteinrik kjeks (BP5). I Kenya står Kirkens Nødhjelp i spissen for et samarbeid i ACT Alliance hvor det planlegges en tolv måneders operasjon. De første seks måneder dreier seg om nødhjelpsmat og vann for husholdningsbruk og til skoler samt fôr til husdyr. De neste seks månedene vil ha fokus på rehabiliteringsaktiviteter. Målet er å nå ut til 42 000 mennesker med: vann til 1000 husholdninger, matkuponger til 2000 husholdninger ogutdeling av kjøtt til 4000 husholdninger

- Fantastisk giverglede

Siden Kirkens Nødhjelp startet innsamlingen til sultkatastrofen på Afrikas horn, har de fått inn over 11 millioner kroner.

- Givergleden er helt fantastisk, og vi er svært takknemlig for alle gavene som folk gir. Dette er meget verdifulle bidrag for mennesker som sulter og mangler vann, sier innsamlingsleder Nils Harald Strøm i Kirkens Nødhjelp.

Behovene for hjelp på Afrikas horn er fortsatt store, og Kirkens Nødhjelp har kapasitet til å utvide arbeidet i tiden som kommer. Tørke er et gjentakende problem i dette området, derfor er det også viktig å jobbe langsiktig i tillegg til å gi nødhjelp.