Synodeformannen oppfordrer til bønn og deltakelse i minnemarkeringer

Av: Administrator
27/07-2011

- Mens mange av oss nøt sommer og ferie, og en stor flokk var samlet til Visjon 2011 på Fredtun, ble vår trygge sommerfredag 22. juli, rystet av den voldsomme bombeeksplosjonen i Regjeringskvartalet i Oslo, og av den ufattelige massakren på Utøya, slik innleder Synodeformann Arnfinn Løyning et brev til Frikirkens menigheter og medlemmer. Han oppfordrer kristne til å åpne sine kirker og delta i sørgemarkeringer i lokalsamfunnet: - Vi trenger hverandre, om mulig enda mer enn før.


Kjære venner.

Vi er et land i sorg.

Mens mange av oss nøt sommer og ferie, og en stor flokk var samlet til Visjon 2011 på Fredtun, ble vår trygge sommerfredag 22. juli, rystet av den voldsomme bombeeksplosjonen i Regjeringskvartalet i Oslo, og av den ufattelige massakren på Utøya. Mer enn 90 er omkommet og mange er livstruende skadet. Det ufattelig og uforståelig har rammet vårt land.

Denne tragedien berører oss alle og vil prege og påvirke vår nasjon i lang tid. Vi ser bilder og hører historier som er så grufulle og ubarmhjertige at vi rystes på dypet.
 
Vi er et land i sorg, og sorgen fører oss sammen.

Hele det politiske Norge, har oppfordret oss til å reagere med åpenhet og til å verne om vårt demokratiske samfunn. Vi gir vår fulle støtte til denne oppfordringen. I dag og i dagene fremover vil det bli arrangert sørge- og minnemarkeringer og stille fakkeltog eller rosetog mange steder. Vi oppfordrer til å delta i slike markeringer for å vise vår støtte og omtanke overfor dem som er så hardt rammet, og for tydelig å markere at vi vil ha et åpent og fritt samfunn som ikke lar terror eller ekstreme ideologier true oss til taushet.
 
Som sørgende vil vi be.

Vi vil også oppfordre til å arrangere sørgegudstjenester, gjerne sammen med andre menigheter og åpne kirkene for stillhet og bønn der hvor det er naturlig og mulig å få til.

Vi vet også at våre pastorer og ledere vil delta aktivt i omsorg og støtte for berørte familier, der hvor det er aktuelt.

Hver enkelt av oss oppfordres til å la denne prøvelsens tid for vårt land, også bli en spesiell bønne og omsorgstid. Vi trenger hverandre, om mulig enda mer enn før. Vi vil ikke la frykt og mistenksomhet prege oss, vi vil bygge våre fellesskap og vårt samfunn på frihet, tillit og åpenhet.

Vi vil søke Gud, klage vår nød for Ham, og be om hans omsorg og nærvær hos dem som er så hardt rammet, for vårt lands ledere og for alle som er involvert i det store hjelpearbeidet som vil måtte pågå i lang tid.
 
Sal 71,3 ”Vær for meg et fjell jeg kan fly til, en festning hvor jeg finner frelse. Du er jo mitt berg og min borg”..

Guds fred og de beste hilsener

Arnfinn Løyning, Synodeformann
25.7.2011.