Nytt fra Stavern folkehøyskole Fredtun!
Fortsatt god påske!

Av: Administrator
28/04-2011

Her på Stavern folkehøyskole Fredtun nærmer skoleåret seg slutten. 110 elever må se i øynene at det bare er 14 dager igjen av det mange karakteriserer som sitt beste år. 14. mai har vi avslutningsfest, og tida fram til da skal brukes godt.


Denne uka har vi f.eks. Aksjonsuke til inntekt for utviklingsprosjektene vi besøkte i Kenya og Ecuador. Elevkvelder og torsdagsmøter har også ekstra god oppslutning denne siste tiden, til glede for f.eks. Jarle Skullerud og Eivind Bergem, som skal være med på årets siste to møter.

Kristi Himmelfart-stevne
Etter at Barneleiren er avviklet 27.-29. mai, starter sommeren med Misjonsstevne på Fredtun Kristi Himmelfartsdag, den 2. juni. Stevnet er et samarbeid mellom Fredtun og nabomenighetene Stavern og Brunlanes.
Det blir gudstjeneste kl 11.00, med opplegg for barna, og misjonsmøte med mye sang og misjons-besøk fra Kina kl 15.00. Jens Petter Jørgensen blir dagens hovedtaler og bl.a. sangeren Gunnstein Draugedalen og Staverns eget musikkorps blir med. Johan Tidemann Johansen og Karin Aske deltar også. Vi håper mange finner veien til Stavern denne tidlige forsommerdagen.

Sommersesongen
Og så står resten av sommeren for tur; først ute er Frikirkens Predikant og Arbeidermøte 6.-10. juni. Vi gleder oss til å få mange av dere på besøk disse dagene, som vi håper kan bli til glede og inspirasjon i tjenesten.
Det samme håper vi årets Visjon blir; det går av stabelen 20.-24.juli. Og det er ennå ikke for sent å melde seg på.

Nye ansatte
I løpet av våren har vi fått inn to nye i staben vår.
Vi har mye vedlikeholdsarbeid som skal gjøres for tiden. Dermed ansatte vi Gunnar Melhus fra Brunlanes frikirke som vaktmester 2 fra 1.april. Han har bakgrunn fra bl.a. ungdomsarbeid og Alphakurs i menigheten, og er allerede i gang med å gjøre skolen vakker til sommersesongen.


Ny vaktmester: Gunnar Melhus

Musikk har alltid vært viktig på Frikirkens folkehøyskole. Og det skal det fortsatt være. Derfor er det en glede at vi har sikret oss Ståle Gilberg som lærer fra høsten av. Han er kjent for mange av dere som leder på bandkurs i FriBu-regi og som musikalsk ansvarlig i Kraftverket frikirke i Oslo. Han begynner hos oss 1. august og skal sammen med Arne og Birgit drive den beste musikklinja i norsk folkehøyskole! Som også bør være et selvsagt førstevalg for all musikkinteressert frikirkeungdom!


Ny musikklærer: Ståle Gilberg

Det er en glede for oss å ønske disse to fra Frikirkens egne rekker velkommen inn i det gode arbeidsfellesskapet på Stavern folkehøyskole.

Nytt skoleår
Dermed skulle vi stå godt rustet til å starte opp et nytt skoleår i august.
Som nevnt i forrige brev er elevsøkningen god, og vi regner med å kunne starte med fulle hus, dvs ca 110 elever også neste år. Pr i dag har vi noen få ledige plasser. Det er bare å ta kontakt hvis dere kjenner noen som kunne ønske seg et spennende og utfordrende skoleår på Frikirkens egen folkehøyskole.

Til så lenge vil vi ønske alle en riktig god sommer, og velkommen til Stavern folkehøyskole Fredtun, hvis det skulle passe slik.

Vennlig hilsen Johan, rektor.