Nytt fra Stavern, Fredtun !
SØKNADENE STRØMMER INN!

Av: Administrator
01/02-2011

Vi skriver 1. februar, en spesiell dato for alle folkehøyskoler. Det er nemlig den datoen vi begynner å ta opp elever for neste skoleår! Søknadene har strømmet inn jevnt og trutt helt siden desember, og vi er allerede oppe i 185 søkere; faktisk en økning på over 50% fra i fjor på samme tid.


Om det er fordi vi har fått nytt navn eller ny nettside skal være usagt. Kanskje er det rett og slett fordi det ryktes at i Stavern har Frikirka en bra skole. Uansett årsak, jeg vil tro at mange Frikirkefolk gleder seg over alle som vil gå på "vår" folkehøyskole.

Den store søkningen gir Frikirkens egne unge en spesiell utfordring; det gjelder å være tidlig ute med å søke! Det kan faktisk komme til å bli fullt på noen av linjene allerede i midten av februar. Dermed er det ingen tid å miste for de frikirkeungdommene som har lyst på et år på sin egen folkehøyskole.

Det er viktig for Stavern folkehøyskole å ha en høy Frikirkeprofil. Det gjør vi blant annet ved at vi har en større andel frikirkefolk i lærerstaben enn på 25 år! Like viktig er det å ha elever som kan være gode representanter for kirkesamfunnet vårt. De frikirke-elevene vi har i år har, sammen med andre kristne medelever, en viktig del av æren for at skolens kristne miljø både er åpent og inkluderende, og samtidig tydelig. De tar mye av ansvaret for lovsang, vitnesbyrd og forbønnstjeneste i møtene våre, samtidig som de lever ut troen i dagliglivet på skolen. Vi trenger ungdom fra Frikirka i elevflokken på Stavern folkehøyskole.
Mer info om skolen, linjer og studieturer finner dere på www.stavernfhs.no

Til slutt for denne gangen vil vi takke for all støtte gjennom forbønn og den interesse mange av dere viser for skolen. Vi vil også takke for den økonomiske støtten den enkelte menighet er med å gi skolen gjennom de faste overføringene til Frikirkens fellesarbeid. Det kommer elever og ansatte til gode på en måte som blir satt stor pris på.

Med ønske om høyt Fredtunfokus i menighetene. Send oss elevene, så Frikirkefokuset på Fredtun også kan bli høyt.
Men som sagt, det begynner å haste.

Vennlig hilsen Johan, rektor.