Stor dugnadsinnsats

Av: Administrator
18/01-2011

Stor var gleden da vi fikk et svært kompetent dugnadsstyret på plass. Under ledelse av Olav Ståle Voldsund, Helge Storøy og Bjørn Petter Storøy skal det drives mye dugnadsarbeid i tiden fremover.


I første omgang blir det dugnad hver lørdag fra kl.09.00, men det kan også bli aktuelt å ta enkelte kvelder i løpet av uka til dugnadsarbeid. Lørdag 15. januar var både store og små i arbeid på kirka. Utvendig arbeid bestod i å pappe og lekte vegg, mens man inne startet arbeidet med å dele av i kontordelen. Både forrig uke og denne har også dugnadsfolket vært engasjert sammen med Ståle Berge VVS. Det er mye som skal gjøres og dugnadsstyret oppfordrer alle til å stille på dugnad.

For å kunne ha best mulig kontroll over dugnaden ber dugnadsstyret de som vil være med på dugnad om å skrive seg på dugnadslista (send til post@frikyrkja.net) Skulle du ikke ha skrevet deg på lista er det likevel bare å møte opp på dugnad.
Samtidig med dugnad på huset gjøres det også mye dugnad for å samle inn penger til det nye kirkebygget.

Flaskepanting

Åse Myklebust tok initiativet til julelotteriet som gav 50000 til utbyggingen. Samtidig kom hun opp med ideen å pante flaske. Ved inngangen til Fosnavåg bedehus vil du finne en stor kasse hvor tomflasker kan leveres og så blir disse pantet med jevne mellomrom.

Barnekorene arrangere tombola

Første lørdag i februar er det klart for årets første tombola til inntekt for nytt kirkebygg. Torill Myren går sammen med barnekora Lisje-Frik og Baluba om tombola. Det blir minikonsert med barnekora, appell og kaffe.

Salg av vårruller

Sist helg gav Sakorn beskjed om at hun lagde vårruller til inntekt for nytt kirkebygg. Og bare forrige helg kom det inn bestillinger som gav 2500 kroner til utbyggingen.

Støtt opp om dugnad og andre gode initiativ. Har du noe du har lyst til å bidra med så ta kontakt med noen på kontoret.
Vi minner også om byggekontoene:

Byggekonto Nordea:
6566 09 55814

Byggekonto Sparebanken Møre:
3910 22 82217

Byggekonto Sparebank 1 Søre Sunnmøre:
3998 04 16546

For den som ønsker å følgje utbyggingen er det opprettet en egen byggeblogg frikyrkja.blogspot.com