I rute med utbygging av ny kirke!

Av: Administrator
18/01-2011

Vestlandsnytt skriver fredag 14. januar at utbyggingen av det nye kirkebygget ifølge entreprenøren er i rute med tanke på overlevering til sommeren.


Tonny Pettersen (til høyre) hos prosjektbygg forteller at de er i rute ned utbyggingen. Tonny Pettersen er her sammen med hovedpastor Erhard Hermansen fra kontraktsinngåelsen i august.

Tonny Petter hos prosjektbygg som en totalentreprenør sier at det nærmer seg å kunne markere tett bygg. ” – Når taktekkinga er ferdig og glassfelta i fasaden er komne på plass er det planen å ha eit kranselag. Det er og planar om ein sermoni med nedlegging av grunnstein”

I tillegg til arbeidet med råbygget, er entreprenøren også i gang med innredningsarbeid på deler av gamlebygget.

For den som ønsker å følgje utbyggingen er det opprettet en egen byggeblogg frikyrkja.blogspot.com