Ny serie med temahefter!

Av: Administrator
21/11-2010

”Det er med en viss stolthet vi denne høsten sender ut fire temahefter i Frikirkens nye serie. Vi synes selv de har fått et bra innhold, et hendig format og en tiltalende layout” sier synodeformann Arnfinn Løyning.


Mann og Kvinne

Denne høsten er fire temahefter i Frikirkens nye temahefteserie klare. Først ut var hefte "Mann og Kvinne". Dette heftet er et bidrag som følger opp vedtaket fra Synoden 2005: ”Synoden ber synodestyret legge til rette for at hele kirken fortsetter å arbeide med spørsmålet om på hvilken måte vi skal forstå Bibelens ord om mann og kvinne i vår tid.” Eldsterådet har utfordret hver husstand til å ta med ett eksemplar av hefte for gjennomlesning og samtale i hjemmene. Våren 2011 legges det opp til en temasamling med Mann og Kvinne som tema.

Skriften og kirken

"Skriften alene" er at av de lutherske hovedprinsippene. Hva betyr dette når vi skal ta stilling til utfordrende lærespørsmål i dag? I vår økumeniske tid vil Den Evangelisk Lutherske Frikirke vitne om og holde fast ved den klassiske kristendomsforståelse i møte med andre kirker, og som et vitnesbyrd for verden. Dette vitnesbyrdet må holdes fram ikke bare i skrift og tale, men også i konkrete handlinger. Synodeformann Arnfinn Løyning sier "I en tid hvor Guds ord i mange sammenhenger har lav status og liten autoritet, er det viktig å bevisstgjøre oss på vår lutherske arv som sier at Guds ord er eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv".


Kirken og klimautfordringene

Som kristne må vi gå foran å vise at det er mulig å endre adferd og livsstil, i kjærlighet til skaperverket og medmennesker. Hefte "Kirken og klimautfordringene" gir godt grunnlag for videre handling i kirkesamfunn, menigheter, virkegrener og i undervisning og forkynnelse. Det er gir også et godt grunnlag for vår kirke til å tale inn i det økumeniske miljøet og overfor våre st


Misjon til Israel og folkeslagene

De lokalte menigheter inviteres med dette hefte til fornyet engasjement for Israel og for folkeslagene, til solidaritet med messianske jøder og kristne palestinere, og til fornyet bønn for fred i Midtøsten.

Heftene er tilgjengelig på Fosnavåg bedehus og Frikirkekontoret. Har du spørsmål i tilknytning til noen av disse heftene ta kontakt med en av de ansatte eller eldsterådet.