Global Ledership Summit og FriBU Landsmøte

Av: Administrator
12/11-2010

Fredag 5. til søndag 7. november arrangerte Willow Creek Norge lederkonferansen Global Leadership Summit i Oslo Misjonskirke, Betlehem. I forbindelse med omorganisering av FriBU var det samtidig kalt inn til ekstraordinært landsmøte.


Petter Ole Kopperstad, Thea Kopperstad og Geir M. Lande var blant deltakerene på Global Leadership Summit og på FriBU Landsmøte.

Global Leadership Summit

Fra menigheten dro Thea og Petter Ole Kopperstad, barne- og familiepastor Geir M. Lande og hovedpastor Erhard Hermansen. Lederkonferansen Global Leadership Summit har blitt arrangert i 15 år med utgangspunkt i menigheten Willow Creek Community Church i Chicago, men er de senere årene også blitt gjennomført verden over. Denne høsten blir konferansen arrangert i 350 byer i over 50 land, og mer enn 120 000 ledere fra drøyt 10 000 menigheter.

Global Leadership Summit er foredrag av dynamiske ledere og rådgivere overført på storskjerm, god musikk og lovsang som gir påfyll for sjelen og drar oss nærmere Gud og tid med veiledning til å bearbeide stoffet. I 2010 startet også Herøy Frikyrkje opp lederdager med utgangspunkt i GLS konferansen. Responsen var god og 11.-12. februar 2011 arrangeres det nye lederdager med det beste fra GLS konferansen høsten 2010. I løpet av november er brosjyren for lederdagene klar.


FriBU Landsmøte

FriBU har de siste årene jobbet med en omorganisering som blant annet innebærer at sentralt ansatte i FriBU skal plasseres rundt omkring i landet i for å arbeide tettere opp mot menighetene i de ulike regioner. FriBU har et ønske om å bygge et tett og sterkt nettverk med menighetene og har derfor sett behovet for en omorganisering. Det ekstraoraordinære landsmøte vedtok forslaget til omorganisering og FriBU vil med dette som utgangspunkt iverksette den planlagte omorganiseringen. I saksdokumenter til det ekstraordinære landsmøte beskrev FriBU Landsstyret hva de ønsker å oppnå med den nye strukturen.

· Større nærhet mellom nasjonalt ansatte, lokalt ansatte og ulønna medarbeidere, slik at vi i større grad deler liv og tjeneste

· Økt lokalt samarbeid mellom menighetene

· Materiell og arrangement skal være lokalt initiert og forankret

· Større fleksibilitet i hvordan arbeidet drives

· Lokalt forankret, målrettet ledertrening